Välja utskriftsmaterial

Välja utskriftsmaterial


Med den här skrivaren kan du välja många typer av papper och andra utskriftsmaterial.

Kontrollera att din pappersleverantör känner till de krav som ställs på utskriftsmedier i HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide innan du köper papper.

Se Förbrukningsmaterial och tillbehör om du vill beställa HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Om du vill hämta en kopia av handboken går du till www.hp.com/support/clj3000 för skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien, www.hp.com/support/clj3600 för skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien och www.hp.com/support/clj3800 för skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien. Välj Handböcker.

Det är möjligt att ett papper uppfyller alla krav i detta kapitel eller i HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide, men att utskrifterna ändå inte blir tillfredsställande. Detta kan vara resultatet av onormala förhållanden i utskriftsmiljön eller andra orsaker som HP inte har någon kontroll över (exempelvis onormal temperatur eller luftfuktighet).

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du testar papperet innan du köper stora mängder.

HP 3000 3600 3800 caution Välja utskriftsmaterial VIKTIGT

Användning av papper som inte uppfyller kraven i de specifikationer som finns i denna handledning eller i handboken med pappersspecifikationer kan förorsaka problem som kräver service. Denna service täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Välja utskriftsmaterial