Tungt papper

Tungt papper


Alla fack klarar de flesta tunga material som inte överstiger 105 g/m2.

Använd endast kartong (135 g/m2 till 220 g/m2) i fack 1.

I programmet eller skrivardrivrutinen väljer du Tungt (106 g/m2 till 163 g/m2) eller Kartongpapper (135 g/m2 till 220 g/m2) som materialtyp. Du kan också välja att skriva ut från ett fack som är konfigurerat för tungt papper. Eftersom det påverkar alla utskrifter får du inte glömma att ställa om skrivaren när utskriften är klar. Se Konfigurera fack.

HP 3000 3600 3800 caution Tungt papper VIKTIGT

Använd inte papper som är tyngre än vad som rekommenderas för skrivaren. Gör du det kan papperet felmatas, fastna, utskriftskvaliteten kan försämras och det mekaniska slitaget ökas. Vissa tyngre material, som HP Cover Stock, kan dock användas utan problem.

HP 3000 3600 3800 Tungt papper