Returpapper

Returpapper


Det går att använda returpapper i denna skrivare. Returpapperet måste uppfylla samma krav i specifikationerna som standardpapper. Se HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Hewlett-Packard rekommenderar att returpapper inte ska innehålla mer än 5 % trä.

HP 3000 3600 3800 Returpapper