Etiketter

Etiketter


HP 3000 3600 3800 note Etiketter OBS!

Välj Etiketter som materialtyp i antingen programmet eller skrivardrivrutinen eller konfigurera fack 1 för etiketter. Se Konfigurera fack.

Kontrollera att etiketternas gummering klarar av temperaturer på 190 i 0,1 sekund.

Kontrollera att det inte finns några frilagda klisterytor mellan etiketterna. Frilagda ytor kan medföra att etiketterna faller av under utskrift och det kan orsaka papperstrassel. Frilagt klister kan också skada skrivarkomponenterna.

Mata aldrig ett etikettark flera gånger genom skrivaren.

Kontrollera att etiketterna ligger plant.

Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller som är skadade på annat sätt.

HP 3000 3600 3800 Etiketter