Skriva ut kuvert

Skriva ut kuvert


1.

Om fack 1 är inställt på en viss storlek kan du på skrivarens kontrollpanel ställa in pappersstorleken för fack 1 så att den överensstämmer med storleken på det kuvert som du skriver ut.

2.

Ange fack 1 i programmet.

3.

Om programmet inte formaterar kuvert automatiskt, måste du ange Liggande som sidorientering. Använd följande riktlinjer för att ställa in marginaler för adressat och mottagare på kuvert i formatet Commercial nr10 eller E65.

HP 3000 3600 3800 note Skriva ut kuvert OBS!

Justera marginalinställningarna efter behov på andra kuvertformat.

4.

Klicka på Skriv ut i programmet eller skrivardrivrutinen.


Adresstyp
Vänster marginal
Övre marginal
Avsändare
15
15
Mottagare
102
51
HP 3000 3600 3800 Skriva ut kuvert