Ladda fack 3

Ladda fack 3


1.

Dra ut facket ur skrivaren och ta bort eventuellt material.

HP 3000 3600 3800 as at01 Ladda fack 3

2.

Lyft förlängningsdelen från facket.

HP 3000 3600 3800 as at02 Ladda fack 3

3.

Justera pappersledarna för längd tills pilen pekar på den storlek som ligger i facket.

HP 3000 3600 3800 as at03 Ladda fack 3

4.

Flytta pappersledarna för bredd tills pilen på den högra ledaren pekar på den storlek som ligger i facket.

HP 3000 3600 3800 as at04 Ladda fack 3

5.

Ladda material i facket. Om du väljer specialpapper, t.ex. brevpapper, lägger du det med utskriftssidan uppåt och den övre kanten mot fackets framsida.

HP 3000 3600 3800 note Ladda fack 3 OBS!

Instruktioner för hur du laddar material vid dubbelsidig utskrift finns under Använda dubbelsidig utskrift (duplex).

HP 3000 3600 3800 as at05 Ladda fack 3

6.

Se till att bunten ligger plant i alla fyra hörnen av facket och inte överstiger höjdflikarna.

HP 3000 3600 3800 as at06 Ladda fack 3

7.

Skjut in facket i skrivaren igen.

HP 3000 3600 3800 as at07 Ladda fack 3

HP 3000 3600 3800 Ladda fack 3