Ladda fack 2

Ladda fack 2


HP 3000 3600 3800 caution Ladda fack 2 VIKTIGT

Undvik trassel genom att aldrig öppna eller ta bort ett fack under pågående utskrift.

1.

Dra ut fack 2 ur skrivaren och ta bort eventuellt material.

HP 3000 3600 3800 as st01 Ladda fack 2

2.

Dra ut förlängningsdelen från facket.

HP 3000 3600 3800 as st02 Ladda fack 2

3.

Justera pappersledarna för längd tills pilen pekar på den storlek som ligger i facket.

HP 3000 3600 3800 as st04 Ladda fack 2

4.

Flytta pappersledarna för bredd tills pilen på den högra ledaren pekar på den storlek som ligger i facket.

HP 3000 3600 3800 as st03 Ladda fack 2

5.

Ladda material i facket. Om du väljer specialpapper, t.ex. brevpapper, lägger du det med utskriftssidan uppåt och den övre kanten mot fackets framsida.

HP 3000 3600 3800 note Ladda fack 2 OBS!

Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under Använda dubbelsidig utskrift (duplex).

HP 3000 3600 3800 as st05 Ladda fack 2

6.

Se till att bunten är plan och att materialet ryms under höjdhakarna.

HP 3000 3600 3800 as st06 Ladda fack 2

7.

Skjut in facket i skrivaren igen.

HP 3000 3600 3800 as st07 Ladda fack 2

HP 3000 3600 3800 Ladda fack 2