Skriva ut från fack 2 och fack 3

Skriva ut från fack 2 och fack 3


Fack 2 rymmer upp till 250 ark standardpapper, medan extrafacket 3 rymmer upp till 500 ark standardpapper. Fack 2 och fack 3 kan ställas in till många olika storlekar. Fack 3 installeras under fack 2. När fack 3 är installerat, känner skrivaren av det och visar fack 3 som ett alternativ i menyn KONFIGURERA ENHET på kontrollpanelen.

HP 3000 3600 3800 caution Skriva ut från fack 2 och fack 3 VIKTIGT

Pappersbanan för fack 3 går igenom fack 2. Om fack 2 eller fack 3 är delvis utdraget eller borttaget, går det inte att mata in papper från fack 3 in i skrivaren. Detta leder till att papperet fastnar.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Skriva ut från fack 2 och fack 3