Ladda papper i fack 1

Ladda papper i fack 1


HP 3000 3600 3800 caution Ladda papper i fack 1 VIKTIGT

Undvik att ladda utskriftsmaterial i fack 1 medan skrivaren skriver ut. Om du gör det kan materialet fastna.

1.

Öppna fack 1.

HP 3000 3600 3800 note Ladda papper i fack 1 OBS!

Om du skriver ut på specialmaterial, t.ex. kuvert, använder du fack 1. Mer information finns i Skriva ut kuvert från fack 1.

HP 3000 3600 3800 as ef02 Ladda papper i fack 1

2.

Dra ut förlängningsdelen från facket.

HP 3000 3600 3800 as ef03 Ladda papper i fack 1

3.

Dra ut förlängningen på facket och öppna vid behov den extra fackförlängningen.

HP 3000 3600 3800 as ef04 Ladda papper i fack 1

4.

Dra ut pappersledarna något bredare än utskriftsmaterialet.

HP 3000 3600 3800 as ef05 Ladda papper i fack 1

5.

Lägg i utskriftsmaterialet i facket med utskriftssidan nedåt och den övre kortsidan först.

HP 3000 3600 3800 as ef10 Ladda papper i fack 1

HP 3000 3600 3800 note Ladda papper i fack 1 OBS!

Instruktioner för hur du laddar vid utskrift på två sidor finns under Använda dubbelsidig utskrift (duplex).

6.

Skjut in pappersledarna tills de nuddar lätt vid utskriftsmaterialet på båda sidorna utan att böja det. Se till att materialet får plats under flikarna på pappersledarna.

HP 3000 3600 3800 as ef07 Ladda papper i fack 1

HP 3000 3600 3800 caution Ladda papper i fack 1 VIKTIGT

Vänta tills utskriften är klar innan du stänger fack 1 (valfritt). Om du stänger facket innan utskriften är klar kan det orsaka papperstrassel.

HP 3000 3600 3800 Ladda papper i fack 1