Konfigurera typ

Konfigurera typ


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera typ för att markera PAPPERSHANTERING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera typ.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera typ för att markeraFACK 1 TYP, FACK 2 TYP eller FACK 3 TYP och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera typ.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera typ eller HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera typ för att markera papperstyp och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera typ.

5.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Konfigurera typ