Konfigurera storlek

Konfigurera storlek


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera storlek för att markera PAPPERSHANTERING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera storlek.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera storlek för att markeraFACK 1 STORLEK, FACK 2 STORLEK eller FACK 3 STORLEK och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera storlek.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera storlek eller HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera storlek för att markera storleken och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera storlek.

5.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Konfigurera storlek