Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper

Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper


Skrivaren identifierar automatiskt många olika storlekar, men du kan också konfigurera fack för olika specialstorlekar. Du måste ange följande parametrar:

Måttenhet (millimeter eller tum)

X-dimension (sidans bredd när den matas in i skrivaren)

Y-dimension (sidans längd när den matas in i skrivaren)

HP 3000 3600 3800 as st09 Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper

1
Sidlängd (Y-dimension)
2
Sidbredd (X-dimension)
3
Pappersledare för längd
4
Pappersledare för bredd

Använd följande procedur när du vill konfigurera ett fack för en specialstorlek. När du har ställt in en specialstorlek för ett fack, behålls inställningen tills du ändrar pappersledarna för längd.

Så här anger du en specialstorlek i fack 2 eller fack 3
1.

Öppna facket och lägg materialet med utskriftssidan uppåt.

2.

Ställ in pappersledarna för längd till rätt läge och stäng facket.

3.

När ett meddelande om fackkonfiguration visas trycker du på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper för att ändra VALFRI EGEN till EGET och tryck på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper eller HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper för att markera rätt enhet (millimeter eller tum). Tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper.

När den första måttenheten är rätt inställd, ställer du in X-dimensionen enligt följande:

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper eller HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper för att markera rätt värde och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper.

Om det angivna värdet ligger utanför det giltiga intervallet, visas Ogiltigt värde i två sekunder. Meddelanden på kontrollpanelen uppmanar dig att ange ett annat värde.

När du har ställt in X-dimensionen ställer du in Y-dimensionen enligt följande:

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper eller HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper för att markera rätt värde och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper.

Om det angivna värdet ligger utanför det giltiga intervallet, visas Ogiltigt värde i två sekunder. Meddelanden på kontrollpanelen uppmanar dig att ange ett annat värde. Ett meddelande med dimensionerna för specialstorleken visas.

HP 3000 3600 3800 Konfigurera fack 2 eller fack 3 för specialpapper