Konfigurera fack 1 för specialpapper

Konfigurera fack 1 för specialpapper


Använd storleksinställningen ALLA STORLEKAR när det valda materialet inte exakt matchar storleken på det dokument du skriver ut. Om inget källfack är angivet letar skrivaren först efter papper som exakt motsvarar dokumentet. Därefter letar skrivaren efter ett fack som är inställt till ALLA STORLEKAR eller VALFRI TYP och skriver sedan ut.

Använd inställningen VALFRI EGEN om du vill kunna skriva ut ett antal sidor i specialstorlek från facket utan att behöva ange en storlek för varje utskrift. Använd inställningen EGET när du vill skriva ut en viss storlek från ett visst fack. När du skriver ut ett specialdokument letar skrivaren efter en exakt storleksöverensstämmelse. Om den inte hittar material i exakt samma storlek, letar den efter ett fack som är inställt till VALFRI EGEN. I sista hand använder skrivaren material från det fack som är inställt till ALLA STORLEKAR.

Inställningen av specialpapper görs i tre steg. När du har slutfört alla tre stegen återgår teckenfönstret till menyn PAPPERSHANTERING. När du har ställt in en specialstorlek för ett fack, behålls inställningen tills du ändrar den på kontrollpanelen.

HP 3000 3600 3800 as ef01 Konfigurera fack 1 för specialpapper

1
X-dimension
2
Y-dimension
Måttenhet
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 1 för specialpapper för att markera MÅTTENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 1 för specialpapper.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera fack 1 för specialpapper eller HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 1 för specialpapper för att markera rätt storlek och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 1 för specialpapper.

X-dimension

X-dimensionen definieras som papperets bredd när papperet matas in i skrivaren.

1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 1 för specialpapper för att markera X-DIMENSION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 1 för specialpapper.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera fack 1 för specialpapper eller HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 1 för specialpapper för att markera rätt värde och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 1 för specialpapper.

Y-dimension

Y-dimensionen är papperets längd i inmatningsledd.

1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 1 för specialpapper för att markera Y-DIMENSION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 1 för specialpapper.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurera fack 1 för specialpapper eller HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurera fack 1 för specialpapper för att markera rätt värde och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Konfigurera fack 1 för specialpapper.

HP 3000 3600 3800 Konfigurera fack 1 för specialpapper