Typ och storlek

Typ och storlek


Skriv ut enligt Typ eller Storlek när du vill att materialet ska tas från det första fack som är laddat med den typ eller storlek som du har valt. Att välja material efter typ snarare än efter källa, kan liknas vid att låsa vissa fack för användning vid utskrift. Det minskar risken att du av misstag använder specialmaterial för utskrift. Om ett fack t.ex. är konfigurerat för brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut på vanligt papper, hämtas inte materialet från det facket, utan från ett fack som har vanligt papper och som är konfigurerat för vanligt papper.

HP 3000 3600 3800 note Typ och storlek OBS!

Om du väljer Alla aktiveras inte spärrfunktionen för facket.

Att välja material efter typ och inte efter storlek resulterar i högre utskriftskvalitet för tungt papper, glatta papper och OH-film. Använder du fel inställning kan utskriftskvaliteten bli dålig. Skriv alltid ut enligt Typ för specialmaterial, t.ex. etiketter och OH-film. Skriv alltid ut enligt Storlek för kuvert.

Om du vill skriva ut enligt Typ eller Storlek och facken inte har konfigurerats för en viss typ eller storlek, lägger du materialet i fack 1. I drivrutinen väljer du därefter Typ eller Storlek i dialogrutan Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper för skrivare.

Om du ofta skriver ut på en viss typ eller storlek av material kan skrivaradministratören (för en nätverksskrivare) eller du (för en lokal skrivare) konfigurera ett fack för den typen eller storleken. När du sedan väljer den typen eller storleken vid utskrift, hämtas materialet från det fack som är konfigurerat för typen och storleken ifråga. Se Konfigurera fack.

När du stänger fack 2 eller extrafacket 3 kan ett meddelande visas som uppmanar dig att välja Typ eller Storlek för det facket. Om facket redan är rätt inställt, trycker du på HP 3000 3600 3800 arrow return Typ och storlek för att återgå till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Typ och storlek