Prioritet för utskriftsinställningar

Prioritet för utskriftsinställningar


Ändringar i utskriftsinställningarna får olika prioritet, beroende på var ändringarna görs:

HP 3000 3600 3800 note Prioritet för utskriftsinställningar OBS!

Namnen på kommandon och dialogrutor kan variera, beroende på vilket program du använder.

Dialogrutan Utskriftsformat: Klicka på Utskriftsformat eller motsvarande kommando i menyn Arkiv i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar som du ändrar här åsidosätter ändringar som görs på andra ställen.

Dialogrutan Skriv ut: Klicka på Skriv ut, Utskriftsformat eller motsvarande kommando i menyn Arkiv i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar som du ändrar i dialogrutan Skriv ut har lägre prioritet och åsidosätter inte ändringar som görs i dialogrutan Utskriftsformat.

Dialogrutan Egenskaper för skrivare (skrivardrivrutinen): Klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut när du vill öppna skrivardrivrutinen. De inställningar du gör i dialogrutan Egenskaper för skrivare påverkar inte de inställningar som har gjorts på annat håll i skrivarprogramvaran.

Skrivardrivrutinens standardinställningar: Skrivardrivrutinens standardinställningar avgör vilka inställningar som används i alla utskriftsjobb, om inte inställningarna ändras i dialogrutan Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper för skrivare.

Skrivarinställningar på kontrollpanelen: De inställningar som ändras på skrivarens kontrollpanel har lägre prioritet än ändringar som görs någon annanstans.

HP 3000 3600 3800 Prioritet för utskriftsinställningar