Hantera utskrifter

Hantera utskrifter


I Windows finns det tre inställningar som påverkar hur skrivaren hämtar material när du skriver ut. Inställningarna Källa, Typ och Storlek visas i dialogrutorna Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper för skrivare i de flesta program. Om du inte ändrar dessa inställningar använder skrivaren automatiskt standardinställningarna för val av fack.

HP 3000 3600 3800 caution Hantera utskrifter VIKTIGT

Ändra skrivarinställningarna i programmet eller skrivardrivrutinen så långt det är möjligt, eftersom de ändringar du gör från kontrollpanelen blir till standardinställningar för efterföljande utskrifter. De inställningar som väljs i programmet eller skrivardrivrutinen åsidosätter de som väljs i kontrollpanelen.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Hantera utskrifter