Hantera lagrade utskrifter

Hantera lagrade utskrifter


HP 3000 3600 3800 note Hantera lagrade utskrifter OBS!

Den här funktionen är endast tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.

HP 3000 3600 3800 note Hantera lagrade utskrifter OBS!

Den här funktionen är endast tillgänglig för skrivare med installerad hårddisk.

Om du vill lagra utskrifter på skrivaren, använder du fliken Utskriftslagring i dialogrutan Egenskaper i skrivardrivrutinen. När du har lagrat en utskrift kan du skriva ut eller ta bort den från skrivarens kontrollpanel.

Så här skriver du ut en lagrad utskrift
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att markera ÅTERHÄMTA JOBB och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

En lista över användare visas. Om det inte finns några lagrade utskrifter, visas meddelandet INGA LAGRADE JOBB .

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att markera ditt användarnamn och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

Om du har mer än en lagrad utskrift som skyddas av en PIN-kod, visas menyalternativet ALLA PRIV. UTSKR. . Om du vill skriva ut en av de PIN-kodsskyddade utskrifterna, markerar du ALLA PRIV. UTSKR. och trycker på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att markera utskriften och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att markera SKRIV UT och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

Om utskriften inte är PIN-kodsskyddad, går du till steg 7.

6.

Skriv PIN-koden (om du blir uppmanad att göra det), genom att trycka på HP 3000 3600 3800 arrow up Hantera lagrade utskrifter eller HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att ändra numret. Tryck på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter när du har angett den fyrsiffriga PIN-koden.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Hantera lagrade utskrifter och HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att ange antalet kopior och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter när du vill skriva ut dokumentet.

Så här tar du bort en lagrad utskrift
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att markera ÅTERHÄMTA JOBB och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

En lista över användare visas. Om det inte finns några lagrade utskrifter, visas meddelandet INGA LAGRADE JOBB .

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att markera ditt användarnamn och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

Om det finns mer än en lagrad utskrift som skyddas av en PIN-kod, visas menyalternativet ALLA PRIV. UTSKR. . Om du vill ta bort en av de PIN-kodsskyddade utskrifterna, markerar du ALLA PRIV. UTSKR. och trycker på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att markera utskriften och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att markera TA BORT och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

Om utskriften inte är PIN-kodsskyddad, tas den bort.

6.

Skriv PIN-koden (om du blir uppmanad att göra det), genom att trycka på HP 3000 3600 3800 arrow up Hantera lagrade utskrifter eller HP 3000 3600 3800 arrow down Hantera lagrade utskrifter för att ändra numret. Tryck på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter när du har angett den fyrsiffriga PIN-koden.

Utskriften tas bort när du har angett PIN-koden och tryckt på HP 3000 3600 3800 check Hantera lagrade utskrifter.

HP 3000 3600 3800 Hantera lagrade utskrifter