Fack 2- eller fack 3-identifiering

Fack 2- eller fack 3-identifiering


Utökad identifiering.

Skrivaren stoppar efter de första fem sidorna från varje fack för att identifiera materialtypen och för att beräkna ett genomsnitt av de fem resultaten.

Skrivaren förutsätter att den sjätte och alla efterföljande sidor är av samma materialtyp, tills skrivaren stängs av, går in i viloläge eller ett fack öppnas.

Endast OH (standard)

Skrivaren stoppar inte alls, men skiljer på OH-film (OH-läge) och papper (Normalt läge).

Detta är det snabbaste läget och är praktiskt när du skriver ut stora mängder i normalt läge.

HP 3000 3600 3800 Fack 2- eller fack 3-identifiering