Fack 1-identifiering

Fack 1-identifiering


Fullständig identifiering (standard)

Skrivaren stoppar för varje sida för att identifiera materialtypen.

Det här är det bästa läget om du använder olika material i samma utskrift.

Utökad identifiering.

Varje gång en utskrift påbörjas, stoppar skrivaren för varje sida för att identifiera materialtypen.

Skrivaren förutsätter att den andra och de efterföljande sidorna är av samma typ som den första sidan.

Detta är det nästa snabbaste läget och är praktiskt när hela bunten är av samma typ.

OH-film

Skrivaren stoppar inte alls, men skiljer på OH-film (OH-läge) och papper (Normalt läge).

Detta är det snabbaste läget och är praktiskt när du skriver ut stora mängder i normalt läge.

HP 3000 3600 3800 Fack 1-identifiering