Automatisk identifiering av materialtyp (autosensorläge)

Automatisk identifiering av materialtyp (autosensorläge)


Skrivarna i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien kan automatiskt klassificera materialet i någon av följande kategorier:

Vanlig

OH-film

Glättat

Extra tungt glättat

Glättad OH-film

Tungt

Lätt

Den automatiska materialtypssensorn fungerar endast när facket är konfigurerat till Valfri typ Vanlig. Om du konfigurerar ett fack till en annan typ, t.ex. Finpapper eller Glättat, deaktiveras materialsensorn i det facket.

HP 3000 3600 3800 note Automatisk identifiering av materialtyp (autosensorläge) OBS!

Prestanda blir bäst med den automatiska materialsensorn om du använder äkta HP-material som är avsett för HP LaserJet-färgskrivare.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Automatisk identifiering av materialtyp (autosensorläge)