Skapa och använda snabbinställningar

Skapa och använda snabbinställningar


Använd snabbinställningar om du vill spara drivrutinens aktuella inställningar för återanvändning. Snabbinställningar är tillgängliga på de flesta flikar i skrivardrivrutinen. Du kan spara 25 snabbinställningar för utskrift.

Skapa en snabbinställning
1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

Välj de utskriftsinställningar som du vill använda.

3.

Ange ett namn på snabbinställningen i rutan Snabbinställningar för utskriftsjobb.

4.

Klicka på Spara.

Använda snabbinställningar
1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

Välj den snabbinställning som du vill använda i listrutan Snabbinställningar för utskriftsjobb.

3.

Klicka på OK.

HP 3000 3600 3800 note Skapa och använda snabbinställningar OBS!

Om du vill använda skrivardrivrutinens standardinställningar väljer du Standardinställningar för utskrift i listrutan Snabbinställningar för utskriftsjobb.

HP 3000 3600 3800 Skapa och använda snabbinställningar