Använda fliken Tjänster

Använda fliken Tjänster


HP 3000 3600 3800 note Använda fliken Tjänster OBS!

Fliken Tjänster är inte tillgängliga för Windows 9x.

Om produkten är ansluten till ett nätverk använder du fliken Tjänster till att hämta information om produkten och status för förbrukningsmaterial. Klicka på Status för enhet och förbrukningsmaterial om du vill öppna sidan Enhetsstatus i HP:s inbyggda webbserver. Sidan visar den aktuella statusen för produkten, hur mycket som finns kvar i varje förbrukningsartikel i procent och information om hur du beställer förbrukningsmaterial.

HP 3000 3600 3800 Använda fliken Tjänster