Ange färgalternativ

Ange färgalternativ


Använd alternativen på fliken Färg för att styra hur färgerna tolkas och skrivs ut från dina program. Du kan välja färgalternativen Automatisk och Manuell.

Välj Automatisk om du vill optimera inställningar för färg och raster för text, grafik och fotografier. Alternativet Automatisk tillhandahåller ytterligare färgalternativ för program och operativsystem som stöder färghanteringssystem. Den här inställningen rekommenderas för utskrift av alla färgdokument.

Välj Manuell om du vill kunna justera inställningar för färg och raster för text, grafik och fotografier. Om du väljer en PCL-skrivardrivrutin kan du justera RGB-data. Om du använder PS-drivrutinen kan du justera RGB- eller CMYK-data.

Ange färgalternativ
1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

Klicka på fliken Färg.

3.

I området Färgalternativ väljer du vilket alternativ du vill använda.

4.

Om du valde Manuell klickar du på Inställningar så öppnas dialogrutan Färginställningar. Ange inställningar för text, grafik och fotografier separat. Du kan också justera allmänna utskriftsinställningar. Klicka på OK.

5.

I området Färgteman väljer du vilket alternativ för RGB-färg som du vill använda.

6.

Klicka på OK.

HP 3000 3600 3800 Ange färgalternativ