Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen

Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen


1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

På fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du på Eget.

3.

I fönstret Egna pappersformat skriver du namnet på specialpapperet.

4.

Ange längd och bredd för papperet. Om du anger en storlek som är för liten eller för stor, justeras storleken i skrivardrivrutinen till minimi- eller maximistorleken.

5.

Klicka vid behov på knappen för att ändra måttenhet mellan millimeter och tum.

6.

Klicka på Spara.

7.

Klicka på Stäng. Namnet du sparade visas i listan med pappersstorlekar för framtida bruk.

HP 3000 3600 3800 Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen