Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Skriva ut flera sidor på ett pappersark


Du kan skriva ut flera sidor på ett och samma pappersark. Den här funktionen ger ett kostnadseffektivt sätt att skriva ut utkast.

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

Klicka på snabbmenyn Layout.

3.

Bredvid Sidor per ark väljer du det antal sidor som du vill skriva ut på varje blad (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).

4.

Klicka på Utskriftsriktning och välj ordning och placering för sidorna på arket.

5.

Bredvid Ram väljer du den typen av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket.

HP 3000 3600 3800 Skriva ut flera sidor på ett pappersark