Skriva ut ett försättsblad

Skriva ut ett försättsblad


Du kan skriva ut ett separat försättsblad för ditt dokument som innehåller ett meddelande (till exempel “konfidentiellt”).

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

På snabbmenyn Försättsblad eller Papper/kvalitet väljer du om du vill skriva ut försättsbladet Innan dokumentet eller Efter dokumentet.

3.

Om du använder Mac OS X kan du välja meddelandet du vill skriva ut på försättsbladet i snabbmenyn Försättsbladstyp.

HP 3000 3600 3800 note Skriva ut ett försättsblad OBS!

Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad, väljer du Standard som Försättsbladstyp.

HP 3000 3600 3800 Skriva ut ett försättsblad