Skapa och använda förinställningar i Mac OS X

Skapa och använda förinställningar i Mac OS X


Använd förinställningar om du vill spara skrivardrivrutinens aktuella inställningar för återanvändning.

Skapa en förinställning
1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

Välj utskriftsinställningarna

3.

I rutan Förinställningar klickar du på Spara som…, och anger ett namn på förinställningen.

4.

Klicka på OK.

Använda förinställningar
1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

I området Förinställningar väljer du den förinställning du vill använda.

HP 3000 3600 3800 note Skapa och använda förinställningar i Mac OS X OBS!

Om du vill använda skrivardrivrutinens standardinställningar väljer du förinställningen Standard.

HP 3000 3600 3800 Skapa och använda förinställningar i Mac OS X