Manuell dubbelsidig utskrift

Manuell dubbelsidig utskrift


Om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument på något annat material än en storlek eller vikt som stöds (se Specifikationer för utskriftsmaterial) eller om du skrivaren inte stöder automatisk dubbelsidig utskrift, går du till skrivaren och lägger i papperet manuellt när den första sidan har skrivits ut.

HP 3000 3600 3800 note Manuell dubbelsidig utskrift OBS!

Material som är skadat eller redan använt kan fastna och bör därför inte användas.

Så här skriver du manuellt ut dubbelsidigt (duplex)
1.

I fack 1 ska brevpapperet läggas med utskriftssidan uppåt och nederdelen först.

I fack 2 (250-arksfack) eller fack 3 (500-arksfack) ska brevpapperet läggas med utskriftssidan nedåt och den övre kanten mot fackets bakkant.

2.

Öppna skrivardrivrutinen.

3.

Välj lämplig storlek och typ.

4.

På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidor (manuellt).

5.

Klicka på OK.

6.

Gå till skrivaren. När meddelandet MANUELL MATNING visas tar du bort alla tomma papper från fack 1. Ta bort den utskrivna bunten från utmatningsfacket och lägg i bunten igen med utskriftssidan uppåt och nederkanten först. Du måste skriva ut den andra sidan från fack 1.

HP 3000 3600 3800 as dx02 Manuell dubbelsidig utskrift

HP 3000 3600 3800 note Manuell dubbelsidig utskrift OBS!

Ta inte bort några tomma blad från den utskrivna bunten.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Manuell dubbelsidig utskrift om ett meddelande visas på kontrollpanelen.

HP 3000 3600 3800 note Manuell dubbelsidig utskrift OBS!

Om den totala mängden ark överstiger kapaciteten i fack 1 för manuella dubbelsidiga utskrifter, lägger du i de översta 100 arken först och trycker på HP 3000 3600 3800 check Manuell dubbelsidig utskrift. Lägg i efterföljande 100 ark (när du blir uppmanad att göra det) och tryck på HP 3000 3600 3800 check Manuell dubbelsidig utskrift. Upprepa tills alla arken från den utskrivna bunten har lagts i fack 1.

HP 3000 3600 3800 Manuell dubbelsidig utskrift