Ungefärliga utbytesintervall för tonerkassett

Ungefärliga utbytesintervall för tonerkassett


I följande tabell finns en lista över ungefärliga utbytesintervall för tonerkassetter. Listan innehåller även de meddelanden på kontrollpanelen som visas när det är dags att byta ut en komponent.


Skrivare
Antal sidor
Ungefärligt tidsintervall1
Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien
6 500 sidor2 (svart)
6 månader
3 500 sidor (färg)
Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien
6 000 sidor (svart)
4 månader
4 000 sidor (färg)
Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien
6 000 sidor (svart)
6 månader
6 000 sidor (färg)

1 Den ungefärliga livslängden baseras på 1 500 sidor per månad.

2 Ungefärligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4-/Letter baseras på 5 % täckning med separata färger.

Du kan beställa förbrukningsmaterial online, genom att gå till någon av följande webbplatser:

www.hp.com/support/clj3000

www.hp.com/support/clj3600

www.hp.com/support/clj3800

HP 3000 3600 3800 Ungefärliga utbytesintervall för tonerkassett