Förvara tonerkassetter

Förvara tonerkassetter


Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.

HP 3000 3600 3800 caution Förvara tonerkassetter VIKTIGT

För att inte tonerkassetten ska skadas bör den inte utsättas för ljus i mer än ett par minuter och du bör inte röra vid valsen.

HP 3000 3600 3800 Förvara tonerkassetter