Förbrukningsmaterialets livslängd

Förbrukningsmaterialets livslängd


Hur länge tonern räcker beror på hur mycket du använder den och hur mycket toner som behövs för de utskrifter du gör. Om du t.ex. skriver ut text med 5 procents täckning räcker en HP-tonerkassett till i genomsnitt 4 000 eller 6 000 sidor, beroende på skrivarmodellen. (Ett normalt affärsbrev har cirka 5 procents täckning.)

Kassettens livslängd blir kortare om man ofta skriver ut dokument som bara har en eller två sidor, använder hög täckning och automatisk dubbelsidig utskrift. Du kan när som helst se hur länge kassetten beräknas räcka genom att titta på tonerkassettens livslängd. Se Kontrollera tonerkassettens livslängd för mer information.

HP 3000 3600 3800 Förbrukningsmaterialets livslängd