Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial

Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial


För att underlätta byte av förbrukningsmaterial bör du tänka på följande när du installerar skrivaren.

Tillräckligt med utrymme behövs ovanför och framför skrivaren för att ta bort förbrukningsmaterialet.

Skrivaren ska placeras på ett plant, stabilt underlag.

Instruktioner om hur du installerar förbrukningsmaterial finns i installationshandledningarna som medföljer varje komponent. Du kan också få information på följande webbplatser: .

Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/support/clj3000

Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/support/clj3600

Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/support/clj3800

HP 3000 3600 3800 caution Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial VIKTIGT

Hewlett-Packard rekommenderar att du använder HP-produkter i denna skrivare. Om du använder produkter som inte kommer från HP kan det leda till svårigheter och kräva service som inte täcks av HP:s garanti eller serviceavtal.

HP 3000 3600 3800 Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial