Byta färgkassett

Byta färgkassett


1.

Öppna den främre luckan.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Byta färgkassett

HP 3000 3600 3800 caution Byta färgkassett VIKTIGT

Ställ inget på överföringsenheten och rör inte vid överföringsenheten som finns innanför den främre luckan.

2.

Ta bort den använda tonerkassetten från skrivaren.

HP 3000 3600 3800 as pc02 Byta färgkassett

3.

Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera den gamla tonerkassetten i påsen och lämna den till återvinning.

HP 3000 3600 3800 as pc03 Byta färgkassett

4.

Ta tag i båda sidorna av tonerkassetten och fördela tonerpulvret jämnt genom att skaka tonerkassetten lätt från sida till sida.

HP 3000 3600 3800 caution Byta färgkassett VIKTIGT

Rör inte vid luckan eller ytan på valsen.

HP 3000 3600 3800 as pc04 Byta färgkassett

5.

Ta bort de orangefärgade transportlåsen och transporttejpen från den nya tonerkassetten. Släng tejpen och transportspärrarna i enlighet med lokala föreskrifter och företagets regler.

HP 3000 3600 3800 as pc05 Byta färgkassett

6.

Sätt in tonerkassetten i spåren inuti skrivaren och tryck med hjälp av handtagen in kassetten tills den sitter ordentligt.

HP 3000 3600 3800 as pc06 Byta färgkassett

7.

Stäng den främre luckan ordentligt.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Byta färgkassett

Efter ett litet tag visas meddelandet Redo på kontrollpanelen.

8.

Installationen är klar. Placera den gamla tonerkassetten i den låda som den nya låg i. Se den bifogade handledningen för anvisningar om återvinning.

9.

Se skrivarens kontrollpanel för ytterligare instruktioner om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP.

Om du vill ha ytterligare hjälp kan du gå till webbplatserna som visas i Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial.

HP 3000 3600 3800 Byta färgkassett