Åtgärda trassel

Åtgärda trassel


Skrivaren kan åtgärda trassel automatiskt. Det är en funktion som du kan använda för att ange om skrivaren ska försöka skriva ut sidorna igen (automatiskt).

AUTO instruerar skrivaren att försöka skriva ut sidorna som har fastnat igen.

AV instruerar skrivaren att inte försöka skriva ut sidorna som har fastnat.

HP 3000 3600 3800 note Åtgärda trassel OBS!

Under återställningen kan flera felfria sidor som skrevs ut innan papperstrasslet inträffade skrivas ut igen. Du bör därför undersöka utskriften och ta bort alla dubbletter.

Du kan deaktivera den automatiska funktionen om du vill öka utskriftshastigheten och minnesresurserna.

Så här stänger du av Åtgärda papperstrassel
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Åtgärda trassel för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Åtgärda trassel.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Åtgärda trassel för att markera SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Åtgärda trassel.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Åtgärda trassel för att markera FORTSÄTT EFTER TRASSEL och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Åtgärda trassel.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Åtgärda trassel för att markera AV och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Åtgärda trassel.

6.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Åtgärda trassel