Trassel

Trassel


Använd den här bilden när du letar efter trassel i skrivaren. Instruktioner om hur du åtgärdar trassel finns i Åtgärda trassel.

Områden där trassel kan förekomma (visas utan extrafacket 3)

HP 3000 3600 3800 as jm01 Trassel

1
Utmatningsfack
2
Pappersbana
3
Fack 1
4
Fack 2 eller 3
5
Duplexbana (för dubbelsidig utskrift)
6
Fixeringsenhet

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Trassel