Problem vid färgutskrift

Problem vid färgutskrift


Utskrifterna blir i svartvitt istället för i färg
Orsak
Åtgärd
Gråskala har valts i programmet eller skrivardrivrutinen.
I programmet eller skrivardrivrutinen väljer du läget Färg i stället för Gråskala eller Monokrom.
Du har valt fel drivrutin i programmet.
Installera rätt skrivardrivrutin.
Ingen färg förekommer på konfigurationssidan.
Kontakta HP Support.
Kontrollpanelsinställningen för SLUT PÅ FÄRG är satt till AUTOFORTSÄTT SV. och en av färgkassetterna är tom. Skrivaren fortsätter att skriva ut, men endast i svartvitt.
Byt ut färgkassetten.
Kontrollpanelsinställningen för BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING är satt till INAKTIVERA FÄRG eller till FÄRG OM TILLÅTET och du har inte behörighet att skriva ut i den färgen.
Ändra inställningen till AKTIVERA FÄRG.

Felaktiga nyanser skrivs ut
Orsak
Åtgärd
Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer.
Se HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Gå till www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 eller www.hp.com/support/clj3800. Där finns information om hur du beställer HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Välj Manuals (handböcker) när du ansluter dig.
Skrivaren används i ett mycket fuktigt eller mycket torrt utrymme.
Kontrollera att skrivarens omgivande miljö uppfyller specifikationerna.
Förvara utskriftsmaterialet i samma miljö som skrivaren.
Kalibrera skrivaren. Se Undermenyn Utskriftskvalitet.
HP 3000 3600 3800 note Problem vid färgutskrift OBS!

Mer information om problem med färgkvaliteten finns i Felsöka problem med utskriftskvalitet.

En färg saknas
Orsak
Åtgärd
HP-tonerkassetten är defekt.
Byt ut kassetten.

Färgerna är ojämna efter installation av tonerkassett
Orsak
Åtgärd
Ibland måste du skriva ut flera sidor med nya tonerkassetter innan utskriftskvaliteten blir jämn.
Pröva att skriva ut cirka 50 sidor med den nya kassetten och försök sedan skriva ut det önskade dokumentet igen.
En annan tonerkassett kan vara nästan slut.
Kontrollera mätaren på kontrollpanelen eller skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial. Se Använda informationssidor om skrivaren.
Skrivaren kanske måste kalibreras.
Kalibrera skrivaren. Se Kalibrera skrivaren.
Tonerkassetten kan vara en påfylld kassett.
Använd en äkta HP-tonerkassett. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör.

Färgen i utskriften skiljer sig från färgerna på bildskärmen
Orsak
Åtgärd
Mycket ljusa färger skrivs inte ut.
Programmet kanske tolkar extremt ljusa färger som vitt. Om så är fallet ska du undvika att använda mycket ljusa färger.
Extremt mörka skärmfärger skrivs ut i svart.
Programmet kanske tolkar extremt mörka färger som svart. Om så är fallet ska du undvika att använda mycket mörka färger.
Skrivaren kanske måste kalibreras.
Kalibrera skrivaren. Se Kalibrera skrivaren.
Färgerna på datorns bildskärm ser annorlunda ut än de i utskriften.
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
1.

Välj Manuell på skrivardrivrutinens flik Färg under Färgalternativ.

2.

Klicka på Inställningar.

3.

Välj Standard (sRGB) för varje önskat objekt under Manuella färgalternativ under Färgalternativ.

4.

Klicka på OK för att avsluta.

HP 3000 3600 3800 note Problem vid färgutskrift OBS!

Flera faktorer kan påverka hur väl färgerna i utskriften efterliknar färgerna på bildskärmen: papper, inomhusbelysning, program, operativsystemets färgpaletter, bildskärmar, bildskärmskort och bildskärmsdrivrutiner. Se Färg.

HP 3000 3600 3800 Problem vid färgutskrift