Problem med skrivarens funktionssätt

Problem med skrivarens funktionssätt


Teckenfönstret på kontrollpanelen är tomt
Orsak
Åtgärd
Strömbrytaren är i avstängt läge.
Kontrollera att skrivaren är påslagen. Fläktarna kan vara på när skrivaren är i beredskapsläge (av).
Skrivarens DIMM-kort (finns endast på skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien) är skadade eller felaktigt installerade.
Kontrollera att skrivarens DIMM-minnen är korrekt installerade och felfria.
Nätsladden är inte ordentligt ansluten i skrivaren och nätuttaget.
Stäng av skrivaren, ta ur nätsladden och sätt sedan i den igen. Slå på skrivaren.
Nätspänningen är felaktig.
Anslut skrivaren till en spänningskälla (se etiketten om spänning på skrivarens baksida).
Nästsladden är trasig eller utnött.
Byt ut nätsladden.
Eluttaget fungerar inte.
Anslut skrivaren till ett annat uttag.
Moderkortet kanske inte är korrekt installerat.
Ta bort moderkortet. När du ska sätta tillbaka kortet passar du in det i spåren överst och nederst i kortplatsen och trycker in kortet i skrivaren. Tryck tills du hör att kortet fastnar (ett klickljud hörs när det sitter som det ska).

Det är svårt att läsa informationen i teckenfönstret
Orsak
Åtgärd
Kontrasten är för hög eller för låg för omgivningen.
Justera kontrasten i teckenfönstret på kontrollpanelen. Se Funktionen för teckenfönstrets ljusstyrka.

Skrivaren är påslagen, men inget skrivs ut
Orsak
Åtgärd
Skrivarens lampa Redo lyser inte.
Tryck på Stopp om du vill att skrivaren ska återgå till läget Redo.
Den övre luckan är inte stängd.
Stäng den övre luckan ordentligt.
Lampan Data blinkar.
Skrivaren håller antagligen på att ta emot data. Vänta tills lampan Data slutar blinka.
BYT UT <FÄRG> KASSETT visas i teckenfönstret.
Byt ut den angivna tonerkassetten.
Ett annat skrivarmeddelande än Redo visas på kontrollpanelen.
Se Meddelanden på kontrollpanelen.
Ett MS-DOS-timeoutfel kan ha uppstått på parallellporten.
Lägg till ett MODE-kommando i filen AUTOEXEC.BAT. Mer information finns i MS-DOS-handboken.
PS-inställningen (PostScript-emulering) har inte valts.
Välj PS eller AUTO för skrivarspråk. Se Ändra konfigurationsinställningar för skrivarens kontrollpanel.
Rätt drivrutin är inte vald i programmet eller skrivardrivrutinen (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien).
Välj PS-drivrutinen i programmet eller skrivardrivrutinen.
Skrivaren är inte konfigurerad på rätt sätt.
Se Ändra konfigurationsinställningar för skrivarens kontrollpanel.
Datorns port är inte rätt konfigurerad eller så fungerar den inte som den ska.
Anslut en annan enhet till denna port för att kontrollera att den fungerar.
Skrivarens namn har inte angivits korrekt för nätverket eller för en Macintosh.
På Macintosh-datorer använder du ett lämpligt verktyg för att ge skrivaren ett namn i nätverket. I Väljaren väljer du AppleTalk-zon och skrivaren.

Skrivaren är påslagen, men den tar inte emot data
Orsak
Åtgärd
Skrivarens lampa Redo lyser inte.
Tryck på Stopp om du vill att skrivaren ska återgå till läget Redo.
Den främre luckan är inte stängd.
Stäng den främre luckan ordentligt.
Ett annat skrivarmeddelande än Redo visas på kontrollpanelen.
Se Meddelanden på kontrollpanelen.
Gränssnittskabeln passar inte för denna konfiguration.
Välj rätt gränssnittskabel för skrivarens konfiguration. Se USB-konfiguration.
Gränssnittskabeln sitter inte ordentligt fast i skrivaren och datorn.
Ta ur skrivarkabeln och sätt sedan i den igen.
Skrivaren är inte konfigurerad på rätt sätt.
Se Ändra konfigurationsinställningar för skrivarens kontrollpanel.
Gränssnittsinställningarna som visas på konfigurationssidan stämmer inte överens med inställningarna på värddatorn.
Konfigurera skrivaren så att dess konfiguration stämmer överens med datorkonfigurationen.
Datorn fungerar inte som den ska.
Pröva att använda ett program som du vet fungerar, för att kontrollera att datorn fungerar. Om skrivaren är ansluten via parallellporten, kan du även öppna MS-DOS och skriva Dir>Prn vid MS-DOS-prompten.
Den datorport som skrivaren är ansluten till är inte konfigurerad eller så fungerar den inte som den ska.
Anslut en annan enhet till denna port för att kontrollera att den fungerar.
Skrivarens namn har inte angivits korrekt för nätverket eller för en Macintosh.
På Macintosh-datorer använder du ett lämpligt verktyg för att ge skrivaren ett namn i nätverket. I Väljaren väljer du AppleTalk-zon och skrivaren.

Det går inte att välja skrivaren från datorn
Orsak
Åtgärd
Om du använder en växel kanske inte skrivaren är vald för datorn.
Välj korrekt skrivare via växeln.
Skrivarens lampa Redo lyser inte.
Tryck på Stopp om du vill att skrivaren ska återgå till läget Redo.
Ett annat skrivarmeddelande än Redo visas på kontrollpanelen.
Se Meddelanden på kontrollpanelen.
Korrekt skrivardrivrutin är inte installerad på datorn.
Installera rätt skrivardrivrutin.
Korrekt skrivare och port har inte valts i datorn.
Välj rätt skrivare och port.
Nätverket är inte rätt konfigurerat för skrivaren.
Använd nätverksprogrammet för att kontrollera skrivarens nätverkskonfiguration eller kontakta nätverksadministratören.
Eluttaget fungerar inte.
Anslut skrivaren till ett annat uttag.

Ett meddelande visas om att dubbelsidig utskrift inte är tillgänglig för den typ och storlek som valts
Orsak
Åtgärd
Det valda papperet kan inte användas vid automatisk dubbelsidig utskrift.
Se till att du har aktiverat manuell dubbelsidig utskrift. Se Så här öppnar du inställningarna för skrivardrivrutinen.
HP 3000 3600 3800 Problem med skrivarens funktionssätt