Problem med pappershantering

Problem med pappershantering


Använd endast material som uppfyller specifikationerna i HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Beställningsinformation finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.

För pappersspecifikationer för den här skrivaren, se Materialstorlekar som kan användas.

Skrivaren matar flera ark i taget
Orsak
Åtgärd
Facket är överfullt.
Ta bort överflödigt material från facket.
Pappersmängden överskrider maxmarkeringen i facket (fack 2 eller 3).
Öppna facket och kontrollera att pappersbunten är under maxmarkeringen.
Arken fastnar i varandra.
Ta ut materialet, böj bunten, vänd den 180 grader eller vänd upp och ned på bunten och lägg sedan tillbaka materialet i facket.
HP 3000 3600 3800 note Problem med pappershantering OBS!

Lufta inte papperet. Då kan statisk elektricitet skapas, som orsakar att papperen fastnar i varandra.

Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer.
Använd endast papper som uppfyller HP:s pappersspecifikationer för den här skrivaren. Se Materialstorlekar som kan användas.
Papper används i en omgivning med hög luftfuktighet.
Använd en annan papperstyp.

Skrivaren matar fel pappersformat
Orsak
Åtgärd
Rätt pappersstorlek har inte laddats i facket.
Ladda rätt pappersstorlek i facket.
Storleken på materialet är fel inställd i programmet eller skrivardrivrutinen.
Se till att inställningarna i programmet och skrivardrivrutinen är korrekta, eftersom programmet inställningar åsidosätter skrivardrivrutinens och kontrollpanelens inställningar, och skrivardrivrutinens inställningar åsidosätter kontrollpanelens.
Fel storlek eller material är valt för fack 1 på skrivarens kontrollpanel.
Välj rätt pappersstorlek för fack 1 på kontrollpanelen.
Materialstorleken är inte rätt inställd för facket.
Skriv ut en sida med konfigurationen eller använd kontrollpanelen för att se vilken storlek som facket är konfigurerat för.

Skrivaren hämtar papper från fel fack
Orsak
Åtgärd
Du använder en drivrutin som hör till en annan skrivare.
Använd en drivrutin som är avsedd för den här skrivaren.
Facket som har angetts är tomt.
Lägg material i facket.
Fackinställningen för det angivna facket är satt till FÖRSTA i undermenyn SYSTEM­INSTÄLLNINGAR på menyn KONFIGURERA ENHET.
Ändra inställningen till EXKLUSIVT.
Materialstorleken är inte rätt inställd för facket.
Skriv ut en sida med konfigurationen eller använd kontrollpanelen för att se vilken storlek som facket är konfigurerat för.
Inställningen ANV. BEGÄRT FACK på skrivarens kontrollpanel är satt till EXKLUSIVT och det angivna facket är tomt. Skrivaren använder inte ett annat fack.
Ladda material i det angivna facket.
eller
Ändra inställningen från EXKLUSIVT till FÖRSTA i menyn KONFIGURERA ENHET. Skrivaren kan använda material från de andra facken, om det inte finns något i det angivna facket.

Materialet matas inte automatiskt
Orsak
Åtgärd
Du har valt manuell matning i programmet.
Ladda material i fack 1 eller, om facket är påfyllt, tryck på HP 3000 3600 3800 check Problem med pappershantering.
Facket innehåller inte material av rätt storlek.
Ladda material av rätt storlek.
Facket är tomt.
Lägg material i facket.
Det finns material kvar från ett tidigare papperstrassel.
Öppna skrivaren och ta bort allt material på pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se Trassel.
Materialstorleken är inte rätt inställd för facket.
Skriv ut en sida med konfigurationen eller använd kontrollpanelen för att se vilken storlek som facket är konfigurerat för.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.
Se till att pappersledarna ligger mot papperet.
Uppmaningen för manuell matning är inställd på ALLTID. Ett meddelande om att facket ska fyllas på visas vid manuell matning, även om facket är påfyllt.
Öppna facket, ladda material och stäng facket.
Du kan också ändra inställningen för meddelande vid manuell matning till OM EJ LADDAD, så att meddelandet endast visas när facket är tomt.
Inställningen ANV. BEGÄRT FACK på skrivarens kontrollpanel är satt till EXKLUSIVT och det angivna facket är tomt. Skrivaren använder inte ett annat fack.
Ladda det angivna facket.
eller
Ändra inställningen från EXKLUSIVT till FÖRSTA i menyn KONFIGURERA ENHET. Skrivaren kan använda de andra facken, om det inte finns något material i det angivna facket.

Papperet matas inte från fack  2 eller 3
Orsak
Åtgärd
Du har valt manuell matning eller fack 1 i programmet.
Ladda material i fack 1 eller, om facket är påfyllt, tryck på HP 3000 3600 3800 check Problem med pappershantering.
Facket innehåller inte material av rätt storlek.
Ladda material av rätt storlek.
Facket är tomt.
Fyll på facket.
Rätt materialtyp för facket har inte valts på skrivarens kontrollpanel.
Välj rätt typ av material för facket på skrivarens kontrollpanel.
Det finns material kvar från ett tidigare papperstrassel.
Öppna skrivaren och ta bort allt material på pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se Trassel.
Fack 3 (500-arks pappersmatare) visas inte som ett alternativ för facket.
Fack 3 visas bara som ett alternativ om det har monterats. Kontrollera att fack 3 är rätt installerat och att skrivardrivrutinen har konfigurerats på ett sätt så att den känner igen fack 3. Se Så här öppnar du inställningarna för skrivardrivrutinen.
Fack 3 har inte installerats på rätt sätt.
Skriv ut en konfigurationssida för att bekräfta att fack  3 har installerats. Om facket inte har installerats, kontrollerar du att extramataren för 500 ark är korrekt ansluten till skrivaren.
Materialstorleken är inte rätt inställd för facket.
Skriv ut en sida med konfigurationen eller använd kontrollpanelen för att se vilken storlek som facket är konfigurerat för.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.
Se till att pappersledarna ligger mot papperet.
Inställningen ANV. BEGÄRT FACK på skrivarens kontrollpanel är satt till EXKLUSIVT och det angivna facket är tomt. Skrivaren använder inte ett annat fack.
Ändra inställningen från EXKLUSIVT eller fyll på det angivna facket.

Det går inte att mata OH-film eller glättat papper
Orsak
Åtgärd
OH-film som inte uppfyller HP:s specifikationer kan ha lagts i facket.
Använd OH-filmark som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
Rätt materialtyp har inte angetts i programvaran eller skrivardrivrutinen.
Välj rätt materialtyp i programvaran eller skrivardrivrutinen.
Facket är överfullt.
Ta bort överflödigt material från facket. Se till att bunten inte är högre än märket för maximal höjd i fack 2 eller 3. Överskrid inte denna gräns för fack 1.
Material i ett annat fack har samma storlek som OH-filmen och skrivaren ställer automatiskt om till det andra facket.
Se till att facket med OH-film eller glättat papper är valt i programmet eller i skrivardrivrutinen. Konfigurera facket för den papperstyp som är laddad med hjälp av skrivarens kontrollpanel. Se Konfigurera fack.
Facket med OH-filmen eller det glättade papperet är inte rätt konfigurerat för typen.
Se till att facket med OH-film eller glättat papper är valt i programmet eller i skrivardrivrutinen. Konfigurera facket för den papperstyp som är laddad med hjälp av skrivarens kontrollpanel. Se Konfigurera fack.

Kuverten fastnar eller går inte att mata genom skrivaren
Orsak
Åtgärd
Det finns kuvert i ett fack som inte är avsett för kuvert. Kuvert kan endast matas ut i fack 1.
Fyll på kuvert i fack 1.
Kuverten är böjda eller skadade.
Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö. Se Kuvert för mer information.
Kuverten försluts eftersom fukthalten är för hög.
Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö.
Kuverten ligger åt fel håll.
Kontrollera att kuverten är rätt ilagda. Se Konfigurera fack.
Skrivaren kan inte hantera kuverten.
Se Materialstorlekar som kan användas eller HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Fack 1 är konfigurerat för ett annat format än kuvert.
Konfigurera fack 1 för kuvert.

Det utskrivna papperet är böjt eller skrynkligt
Orsak
Åtgärd
Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer.
Använd bara material som uppfyller HP:s pappersspecifikationer för den här skrivaren. Se Materialstorlekar som kan användas.
Materialet är trasigt eller i dåligt skick.
Ta bort materialet från facket och ladda material som är i bättre skick.
Skrivaren används i ett utrymme med mycket hög luftfuktighet.
Kontrollera att utskriftsmiljön faller inom specifikationerna för luftfuktighet.
Du skriver ut stora, helt fyllda ytor.
Stora, helt fyllda ytor kan göra att papperet böjer sig. Pröva med att använda ett annat fyllningsmönster.
Materialet har inte förvarats på rätt sätt och kan ha absorberat fukt.
Ta bort materialet och ersätt det med nytt material.
Materialet har dåligt skurna kanter.
Ta bort materialet och böj det, rotera det 180 grader eller vänd på det och lägg sedan tillbaka det i facket. Lufta inte papperet. Använd annat papper om problemet inte försvinner.
Materialtypen har inte konfigurerats för facket eller valts i programmet.
Konfigurera programmet för materialet (se programmets dokumentation). Konfigurera facket för materialet. Se Konfigurera fack.
Materialet har redan använts.
Använd inte redan använt material.

Dubbelsidig utskrift (duplexutskrift) kan inte göras eller så görs den på fel sätt
Orsak
Åtgärd
Du försöker skriva ut dubbelsidigt på ett papper som inte stöds.
Kontrollera om skrivaren kan hantera papperet för dubbelsidig utskrift. Se Materialstorlekar som kan användas. Om papperet inte hanteras, se Manuell dubbelsidig utskrift.
Skrivardrivrutinen är inte inställd för dubbelsidig utskrift.
Konfigurera skrivardrivrutinen för dubbelsidig utskrift. Se Så här öppnar du inställningarna för skrivardrivrutinen.
Första sidan skrivs ut på baksidan av förtryckta formulär eller brevpapper.
I fack 1 ska brevpapperet läggas med den första sidan nedåt och nederkanten först. I fack 2 eller fack 3 ska brevpapperet läggas med den första sidan uppåt och överkanten mot fackets bakkant. Se Använda dubbelsidig utskrift (duplex) för mer information.
Den här modellen stöder inte automatisk dubbelsidig utskrift.
Skrivarna HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 och 3800n stöder inte automatisk dubbelsidig utskrift. Se Manuell dubbelsidig utskrift.
Skrivarens konfiguration är inte inställd för dubbelsidig utskrift.
Kör den automatiska konfigurationsfunktionen:
1.

I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start, Inställningar och på Skrivare.

I Windows 2000 och Windows XP klickar du på Start och sedan på Skrivare.

2.

Markera skrivaren.

3.

I menyn Arkiv klickar du på Egenskaper.

4.

Klicka på fliken Enhetsinställningar eller Konfigurera.

5.

Under Installerbara alternativ klickar du på Automatisk konfiguration.

6.

Klicka på Uppdatera nu.

Utskrift görs bara på ena sidan när dubbelsidig utskrift är vald
Orsak
Åtgärd
Manuell dubbelsidig utskrift är inte aktiverad.
Aktivera manuell dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen. Se Så här öppnar du inställningarna för skrivardrivrutinen.
Den valda pappersstorleken stöder inte dubbelsidig utskrift (duplex).
Fyll på och välj en pappersstorlek och papperstyp som kan hantera automatisk dubbelsidig utskrift.
HP 3000 3600 3800 Problem med pappershantering