Meddelandetyper på kontrollpanelen

Meddelandetyper på kontrollpanelen


Fyra typer av meddelanden på kontrollpanelen kan visa status eller problem med skrivaren.

Meddelandetyp
Beskrivning
Statusmeddelanden
Statusmeddelanden visar skrivarens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner och kräver inga åtgärder. Dessa meddelanden ändras allt eftersom skrivarstatusen förändras. När skrivaren är redo, inte upptagen och inte har några väntande varningsmeddelanden, visas statusmeddelandet Redo om skrivaren är online.
Varningsmeddelanden
Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Dessa meddelanden brukar alternera med Redo – eller statusmeddelanden och är kvar tills du trycker på knappen HP 3000 3600 3800 check Meddelandetyper på kontrollpanelen. En del varningsmeddelanden kan tas bort. Om BORTTAGBARA VARNINGAR är satt till Jobb i menyn KONFIGURERA ENHET, försvinner dessa meddelanden med nästa utskriftsjobb.
Felmeddelanden
Felmeddelanden informerar om något som du måste göra, t.ex. lägga i papper eller åtgärda trassel.
En del felmeddelanden har en automatisk fortsättningsfunktion. Om FORTSÄTT AUTOMATISKT=PÅ är inställt i menyerna kommer skrivaren att fortsätta som vanligt efter att ett meddelande om ett fel som kan kringgås automatiskt, har visats i 10 sekunder.
HP 3000 3600 3800 note Meddelandetyper på kontrollpanelen OBS!

Om du trycker på en knapp medan meddelandet visas, åsidosätts den automatiska fortsättningsfunktionen och knappens funktion aktiveras. Om du till exempel trycker på knappen Stopp avstannar utskriften och du får möjlighet att avbryta utskriften.

Meddelanden om allvarliga fel
Allvarliga felmeddelanden informerar dig om att det är fel på en enhet. Du kan ta bort vissa av dessa meddelanden genom att stänga av skrivaren och sedan slå på den igen. Dessa meddelanden påverkas inte av inställningen FORTSÄTT AUTOMATISKT. Om felet inte försvinner krävs service.

I följande tabell visas och beskrivs meddelanden på kontrollpanelen.

HP 3000 3600 3800 Meddelandetyper på kontrollpanelen