Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelanden på kontrollpanelen


Meddelande på kontrollpanelen
Beskrivning
Rekommenderad åtgärd
<Datum> <Tid>
Om du vill ändra trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Om du vill hoppa över trycker du på STOPP
Skrivaren har en inbyggd klocka som håller reda på datum och tid. Första gången du slår på skrivaren uppmanas du att ställa in datum och tid.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ändra datum och tid.
Tryck på Stopp om du vill hoppa över det här steget. Du kan ställa in datum och tid senare genom att använda menyn SYSTEM­INSTÄLLNINGAR.
Om meddelandet visas varje gång du slår på skrivaren, betyder det att klockan inte fungerar som den ska. Kontakta HP Support.
10.32.YY EJ GODKÄNT TILLBEHÖR
Ej godkänt tillbehör används
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Nytt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats. Meddelandet visas tills du installerar äkta HP-förbrukningsmaterial eller trycker på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.
Om du tror att du har köpt äkta HP-förbrukningsmaterial, går du till www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparationer som utförs på grund av att man har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP täcks inte av HP:s garanti.
Om du vill fortsätta att skriva ut trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen. Det första väntande utskriftsjobbet avbryts.
10.94.YY TA BORT TRANSPORTLÅS FRÅN ALLA PATRONER
På minst en tonerkassett sitter ett transportlås kvar.
1.

Ta bort alla tonerkassetter och se efter om det finns några orangefärgade transportlås kvar. Ta bort alla återstående transportlås.

2.

Sätt tillbaka kassetterna.

10.XX.YY MINNESFEL, FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Skrivaren kan inte skriva eller läsa till minst ett tonerkassettsminne eller minst ett minne saknas.
1.

Öppna den främre luckan.

2.

Ta ur tonerkassetterna och sätt tillbaka dem.

3.

Stäng den främre luckan.

4.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

5.

Om felet finns kvar, kontakta HP Support.

11.XX INTERNT KLOCKFEL
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Skrivarens inbyggda klocka fungerar inte som den ska. Du kan fortsätta att skriva ut, men du kommer att uppmanas att ställa in datum och tid varje gång du slår på skrivaren.
Kontakta HP Support.
13.XX.YY DUPLEXTRASSEL I FRÄMRE LUCKAN
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Ett trassel har uppstått bakom den främre luckan.
Öppna den främre luckan och åtgärda trasslet.
Se Åtgärda trassel.
Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support.
13.XX.YY DUPLEXTRASSEL I PAPPERSBANA I FRÄMRE LUCKAN
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Ett trassel har uppstått i duplexenhetens utmatningsområde, bakom den främre luckan.
Öppna den främre luckan och åtgärda trasslet.
Se Åtgärda trassel.
Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support.
13.XX.YY FIXER. TRASSEL I ÖVRE LUCKAN
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Ett trassel har uppstått i fixeringsenheten.
Öppna den övre luckan och åtgärda trasslet.
HP 3000 3600 3800 caution Meddelanden på kontrollpanelen VIKTIGT

Fixeringsenheten är mycket varm. Vänta 10 minuter så den hinner svalna.

Se Åtgärda trassel.
Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support.
13.XX.YY TRASSEL I FACK 1
växlar med
Rensa papperstrassel och tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
En sida har fastnat i kombifacket.
Åtgärda trasslet och tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.
Se Åtgärda trassel.
Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor, kontaktar du HP-supporten.
13.XX.YY TRASSEL I FACK 2
En sida har fastnat i fack 2.
Ta bort fack 2, åtgärda trasslet och sätt tillbaka fack 2.
Se Åtgärda trassel.
Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor, kontaktar du HP-supporten.
13.XX.YY TRASSEL I FACK X
växlar med
Rensa papperstrassel och tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Ett ark har fastnat i fack 1 eller fack 3.
Åtgärda trasslet och tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.
eller
Se Åtgärda trassel.
Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support.
13.XX.YY TRASSEL I FRÄMRE LUCKA
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Ett trassel har uppstått bakom den främre luckan.
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
eller
Se Åtgärda trassel.
Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support.
13.XX.YY TRASSEL I ÖVRE LUCKAN
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Ett ark har fastnat under den främre luckan.
Öppna den främre luckan och åtgärda trasslet.
20 OTILLRÄCKLIGT MINNE
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Fortsätt genom att trycka på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Skrivaren har tagit emot mer data från datorn än vad som får plats i det tillgängliga minnet.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Data kommer att försvinna.

2.

Minska utskriftens komplexitet för att undvika felet.

3.

Installerar du mer minne i skrivaren kan du skriva ut mer komplicerade sidor.

22 EIO X BUFFERT ÖVERFULL
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivarna i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien som har en EIO-enhet.
I/O-bufferten för skrivarens EIO-kort har fyllts på för mycket i upptaget läge.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Data kommer att försvinna.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

22 INBÄDDAD I/O-BUFFERT ÖVERFULL
Endast skrivare i HP Color LaserJet 3600 och 3800-serien.
Bufferten för den inbäddade HP Jetdirect-skrivarservern har fyllts på alltför mycket i ett upptaget läge.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Data kommer att förloras.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

22 PARALLELL I/O-BUFFERT ÖVERFULL
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Skrivarens parallella buffert har fyllts på alltför mycket i upptaget läge.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Data kommer att försvinna.

2.

Om meddelandet finns kvar när du har avslutat hjälpen, kontakta HP Support.

22 SERIELL I/O-BUFFERT ÖVERFULL
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivarna i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien som har en EIO-enhet.
Skrivarens seriella buffert har fyllts på alltför mycket i upptaget läge.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Data kommer att försvinna.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

22 USB-I/O-BUFFERT ÖVERFULL
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Skrivarens USB-buffert har överskridits när den var upptagen.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Data kommer att försvinna.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

40 DÅLIG SERIELL ÖVERFÖRING
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Ett seriellt datafel har uppstått medan skrivaren tog emot data (det kan handla om paritet, ramfel eller radspill).
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Data kommer att försvinna.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

40 EIO X DÅLIG ÖVERFÖRING
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivarna i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien som har en EIO-enhet.
En anslutning med kortet i EIO-kortplatsen har brutits.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Data kommer att försvinna.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

40 INBÄDDAD I/0 DÅLIG ÖVERFÖRING
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Anslutningen med den inbäddade HP Jetdirect-skrivarservern har brutits.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.
41.3 OVÄNTAD STORLEK I FACK X
växlar med
FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORLEK>
Du har laddat material som är längre eller kortare än den storlek som facket är konfigurerat för.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill skriva ut från ett annat fack.

2.

Om du vill skriva ut från det aktuella facket laddar du material av rätt storlek och typ.

Kontrollera att alla fack är rätt inställda innan du skriver ut igen. Se Konfigurera fack för mer information.
41.5 OVÄNTAD TYP I FACK X
växlar med
FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORLEK>
Skrivaren har upptäckt att av en annan typ än det som facket är konfigurerat för.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill skriva ut från ett annat fack.

2.

Om du vill skriva ut från det aktuella facket laddar du material av rätt storlek och typ.

Kontrollera att alla fack är rätt inställda innan du skriver ut igen. Se Konfigurera fack för mer information.
41.X FEL
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Det har uppstått ett skrivarfel.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta eller på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen för ytterligare information.

2.

Om meddelandet finns kvar när du har avslutat hjälpen, stäng av skrivaren och slå på den igen.

3.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

49.XXXXX FEL
växlar med
Fortsätt genom att stänga/slå på
Det har inträffat ett allvarligt fel i den fasta programvaran.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

50.X FIXERINGSFEL
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Det har uppstått ett fixeringsfel.
1.

Stäng av skrivaren.

2.

Kontrollera att fixeringsenheten är rätt installerad och sitter i ordentligt.

3.

Slå på skrivaren.

4.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

51.XY FEL
växlar med
Fortsätt genom att stänga/slå på
Det har uppstått ett skrivarfel.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.

2.

Om meddelandet finns kvar, stäng av skrivaren och slå på den igen.

3.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

52.XY FEL
växlar med
Fortsätt genom att stänga/slå på
Det har uppstått ett skrivarfel.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.

2.

Om meddelandet finns kvar, stäng av skrivaren och slå på den igen.

3.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

53.10.01 FEL: RAM-MINNE STÖDS EJ
DIMM-kortet är inte ett kompatibelt DIMM-kort.
Installera ett kompatibelt DIMM-kort. Se Arbeta med minne.
54.XX FEL
Det har uppstått ett skrivarkommandofel.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP support.

57.XX SKRIVARFEL
växlar med
Fortsätt genom att stänga/slå på
Det har blivit fel på skrivarens fläkt.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

59.XY FEL
växlar med
Fortsätt genom att stänga/slå på
Det har uppstått ett skrivarmotorfel.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Meddelandet kan även visas om överföringsenheten saknas eller har installerats på ett felaktigt sätt. Se till att överföringsenheten installeras korrekt.

62 SYSTEM SAKNAS
Inget system hittades.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

64 FEL
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
växlar med
Fortsätt genom att stänga/slå på
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien.
Ett buffertfel har uppstått.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

68.X INSTÄLLNINGAR FÖR LAGRINGSFEL ÄNDRADE
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
En eller fler skrivarinställningar som sparades på den permanenta lagringsenheten är ogiltiga och har återställts till fabriksinställningarna. Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ta bort meddelandet. Du kan fortsätta att skriva ut, men resultatet kan bli otillfredsställande.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.

2.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

3.

Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

68.X PERMANENT LAGRING FULL
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
En permanent lagringsenhet är full. Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ta bort meddelandet. Du kan fortsätta att skriva ut, men resultatet kan bli otillfredsställande.
X Beskrivning
1 Borttagbar disk (flash- eller hårddisk)
0 Internt NVRAM
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.

2.

Vid fel av typen 68.0, stäng av skrivaren och slå på den igen.

3.

Om ett fel av typen 68.0 finns kvar, kontakta HP Support.

4.

Vid fel av typen 68.1, ta bort filer från diskenheten med hjälp av programvaran HP Web Jetadmin.

5.

Om ett fel av typen 68.1 finns kvar, kontakta HP Support.

68.X PERMANENT SKRIVFEL VID LAGRING
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
En permanent lagringsenhet är full. Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ta bort meddelandet. Du kan fortsätta att skriva ut, men resultatet kan bli otillfredsställande.
X Beskrivning
0 Internt NVRAM
1 Borttagbar disk
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.

2.

Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

79.XXXX FEL
växlar med
Fortsätt genom att stänga/slå på
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Det har inträffat ett allvarligt maskinvarufel.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

8X.YYYY EIO-FEL
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Ett allvarligt fel har uppstått på EIO-kortet.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

8X.YYYY INBÄDDAD JETDIRECT-FEL
Ett allvarligt fel har inträffat på den inbäddade HP Jetdirect-skrivarservern.
1.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

2.

Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

ANVÄND FACK X <TYP> <STORLEK>
Du kan välja ett annat material för utskriften.
1.

Använd HP 3000 3600 3800 arrow up Meddelanden på kontrollpanelen och HP 3000 3600 3800 arrow down Meddelanden på kontrollpanelen för att markera en annan storlek eller en annan typ och sedan trycka på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att välja storleken eller typen.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow return Meddelanden på kontrollpanelen för att återgå till föregående storlek eller teckensnitt.

Se Konfigurera fack för mer information.
Avbryter… <JOBBNAMN>
Skrivaren håller på att avbryta en utskrift. Meddelandet finns kvar medan utskriften stoppas, pappersbanan rensas och alla återstående inkommande data i den aktiva datakanalen tas emot och raderas.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Bearbetar…
Skrivaren bearbetar en utskrift men har inte börjat att mata några sidor än. När materialet börjar röra på sig, ersätts meddelandet av ett meddelande som talar om vilket fack utskriften görs från.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
BEARBETAR DUBBELSIDIG UTSKRIFT
växlar med
Dra ej i papper före avslut utskr.
Vid dubbelsidig utskrift kommer papperet fram en kort stund innan det dras in i skrivaren igen.
Ta inte upp arken förrän de har matas ut i utmatningsfacket.
Begäran accepterad vänta
Skrivaren har accepterat en begäran om att skriva ut en intern sida, men den aktuella utskriften måste bli klar innan den interna sidan kan skrivas ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Behandlar… från fack<X>
Skrivaren bearbetar en utskrift från facket ifråga.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
BESTÄLL <FÄRG> KASSETT
växlar med
Redo
Tonerkassetten som anges är snart tom. Skrivaren är redo och antalet angivna sidor kommer att skrivas ut.
Beställ tonerkassetten. Utskriften fortsätter tills BYT UT <FÄRG> KASSETT visas.
HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Det beräknade antalet återstående sidor baseras på tidigare uppgifter om sidtäckning med det här förbrukningsmaterialet.

Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

Om du vill förhindra att det här meddelandet visas igen, öppnar du menyn SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och ställer in BESTÄLL HOS till 0 %.

BESTÄLL FÖRBRUKN MAT
växlar med
Redo
Mer än en förbrukningsartikel är snart slut.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen så får du reda på vilka förbrukningsmaterial som bör beställas.

2.

Beställ förbrukningsmaterialet. Utskriften kan fortsätta tills ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL visas.

eller
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
BYT UT <FÄRG> KASSETT
växlar med
Fortsätt genom att trycka på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.
Kassetten börjar ta slut och inställningen ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL i SYSTEM­INSTÄLLNINGAR är inställd till STOPPA VID LÅG NIVÅ. Om du vill åsidosätta inställningen trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.
1.

Beställ tonerkassetten.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.

eller
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
BYT UT <FÄRG> KASSETT
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Tonerkassetten är tom. Utskriften fortsätter inte förrän du har bytt ut kassetten.
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
Mer information finns i Byta tonerkassett eller Byta ut förbrukningsmaterial och delar.
Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
Data togs emot
växlar med
Redo
Skrivaren tog emot data och väntar på ett arkmatningskommando. När skrivaren tar emot nästa fil försvinner meddelandet.
Utskriften pausas.
Om skrivaren väntar på en formulärmatning, trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.
Om skrivaren är pausad trycker du på Stopp för att fortsätta.
DÅLIG ANSLUTN. TILL DUBBELS.UTSKR.ENH.
växlar med
Fortsätt genom att stänga/slå på
Duplexenheten har inte installerats på rätt sätt.
Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen när du vill fortsätta.
Ej godkänt tillbehör används
växlar med
Redo
Skrivaren har upptäckt att en förbrukningsartikel som inte kommer från HP har installerats och HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen (åsidosättning) har tryckts in.
Om du tror att du har köpt äkta HP-förbrukningsmaterial, går du till www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparationer som utförs på grund av att man har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP täcks inte av HP:s garanti.
EJ UTSKRIFT I FÄRG
växlar med
Redo
Det här meddelandet visas endast på skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
HP Color LaserJet 3000: Skrivaren är inställd till endast svart, men utskriften är i färg.
HP Color LaserJet 3800: Meddelandet visas när skrivaren är inställd till FÄRG OM TILLÅTET och du eller programvaran inte har behörighet att skriva ut i färg.
HP Color LaserJet 3000: Aktivera färgutskrift i menyn SYSTEM­INSTÄLLNINGAR. Ställ in BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING till AKTIVERA FÄRG.
HP Color LaserJet 3800: Be nätverksadministratören ange användar- eller programbehörigheter som ger dig tillåtelse att skriva ut i färg.
ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Mer än en förbrukningsartikel börjar ta slut och inställningen ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL i SYSTEM­INSTÄLLNINGAR är inställd till STOPPA VID LÅG NIVÅ.
1.

Tryck på Meny och gå till menyn STATUS FÖR FÖRBR. MAT. för att se vilka förbrukningsmaterial som bör beställas.

2.

Beställ förbrukningsmaterialet.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL
växlar med
Om du vill visa status, tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Minst två tonerkassetter är slut måste ersättas.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen så får du reda på vilka förbrukningsmaterial som bör bytas ut.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.

Se Byta ut förbrukningsmaterial och delar för mer information.
Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL
End. svart används
växlar med
Redo
Minst en färgkassett är slut. Du kan fortsätta att skriva ut, men det är bara den svarta kassetten som kommer att användas.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen så får du reda på vilka förbrukningsmaterial som bör beställas.

2.

Beställ förbrukningsmaterialen ifråga.

Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL
Åsidosätt används
växlar med
Redo
Minst en tonerkassett är slut, men utskriften fortsätter ändå. Problem med utskriftskvaliteten kan inträffa.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen så får du reda på vilka förbrukningsmaterial som bör beställas.

2.

Beställ förbrukningsmaterialen ifråga.

Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
Fack X <TYP> <STORLEK>
växlar med
Ändra storlek eller typ genom att trycka på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Skrivaren rapporterar hur fack X är inställt för tillfället.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow return Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ta bort meddelandet.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ändra typ eller storlek.
Se Konfigurera fack för mer information.
FACK XX TOMT <TYP> <STORLEK>
växlar med
Redo
Facket är tomt, men för den här utskriften behövs inte det facket.
Lägg i material i facket. Meddelandet talar om vilken typ och storlek av material som facket är inställt för.
FACK XX ÖPPET
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
växlar med
Redo
Facket är öppet, men utskriften kan fortsätta.
Stäng facket.
FACK XX ÖPPET ELLER TOMT
växlar med
Redo
Facket är öppet eller tomt, men facket behövs inte för den aktuella utskriften.
Stäng facket eller ladda material.
FEL: BRED MITT
Ett fel har uppstått under en uppgradering av den inbyggda programvaran.
1.

Installera om den inbyggda programvaran.

2.

Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

FEL <FÄRG> PATRON
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
En färgkassett har installerats på fel plats.
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
eller
Se Byta tonerkassett för mer information.
Felaktig kod
PIN-koden är felaktig.
Kontakta nätverksadministratören.
FELAKTIG STORLEK I FACK XX
växlar med
Redo
Facket är laddat med material i en annan storlek än den som facket är inställt för. Utskriften kan fortsätta från andra fack, men inte från detta.
1.

Kontrollera att materialguiderna är rätt inställda.

2.

I menyn PAPPERSHANTERING konfigurerar du facket för rätt storlek.

FELAKTIG STORLEK I FACK XX
växlar med
Redo
Facket är laddat med material av en annan typ än den som facket är inställt för. Utskriften kan fortsätta från andra fack, men inte från detta.
I menyn PAPPERSHANTERING konfigurerar du facket för rätt typ.
FEL FÖRBRUKN.MAT.
Om du vill visa status, tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Två eller fler tonerkassetter har installerats på fel plats.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen och därefter på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ha hjälp.
eller
Se Byta ut förbrukningsmaterial och delar för mer information.
FEL FÖR USB-TILLBEHÖR
Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Skrivaren har upptäckt för mycket spänning på USB-lagringstillbehöret.
1.

Stäng av skrivaren.

2.

Ta bort USB-lagringstillbehöret.

3.

Ersätt USB-lagringstillbehöret.

4.

Slå på skrivaren.

FEL I RAMDISKENHET
växlar med
Redo
Om du vill rensa trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
RAM-disken är skadad.
1.

Du kan fortsätta att skriva ut dokument som inte kräver en RAM-disk.

2.

Om du vill ta bort meddelandet från fönstret trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

FEL I USB-LAGRINGSENHET
växlar med
Redo
Om du vill rensa trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
USB-lagringsenheten är skadad.
1.

Du kan fortsätta att skriva ut dokument som inte kräver lagringsenheten.

2.

Om du vill ta bort meddelandet från fönstret trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

3.

Om meddelandet fortsätter att visas, stänger du av skrivaren, tar ut och sätter i lagringsenheten och slår på skrivaren igen.

4.

Om meddelandet fortsätter att visas, byter du ut lagringsenheten.

Flyttar solenoid
växlar med
Om du vill avsluta trycker du på knappen STOPP
Skrivaren testar en solenoid.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORLEK>
växlar med
Om du vill använda ett annat fack trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Fack X är tomt eller konfigurerat för en annan typ eller storlek än den som anges för utskriften.
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
eller
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att skriva ut från ett annat fack. Se Konfigurera fack för mer information.
FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORLEK>
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Fack X är tomt eller konfigurerat för en annan typ eller storlek än den som anges för utskriften. Det finns inga andra fack tillgängliga.
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
eller
Se Konfigurera fack för mer information.
FÄRG-RFU MISSLYCKADES
Ett fel har uppstått under en uppgradering av den inbyggda programvaran.
1.

Installera om den inbyggda programvaran.

2.

Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

FÖRBRUKNINGSMATERIAL SOM INTE TILLVERKATS AV HP ANVÄNDS
växlar med
Redo
Skrivaren har upptäckt att en förbrukningsartikel som inte kommer från HP har installerats men HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen (åsidosättning) har tryckts in.
Om du tror att du har köpt äkta HP-förbrukningsmaterial, går du till www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparation som krävs på grund av att du har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP, täcks inte av HP:s garanti.
Händelseloggen är tom
VISA HÄNDELSELOGG valdes på kontrollpanelen och händelseloggen är tom.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
ICKE-HP-MATERIAL INSTALLERAT
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Nytt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats. Meddelandet visas tills du installerar äkta HP-förbrukningsmaterial eller trycker på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.
Om du tror att du har köpt äkta HP-förbrukningsmaterial, går du till www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparation som krävs på grund av att du har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP, täcks inte av HP:s garanti.
Om du vill fortsätta att skriva ut trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.
Initierar
Det här meddelandet visas när skrivaren slås på och initieringen påbörjas.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Initierar permanent lagring
Det här meddelandet, som talar om att permanent lagring har initierats, visas när skrivaren slås på.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
INSTALLERA <FÄRG> PATRON
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Kassetten är inte installerad eller så är den felaktigt installerad.
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
eller
Se Byta tonerkassett för mer information.
INSTALLERA FIXERINGSENHET
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Fixeringsenheten är inte installerad eller så är den felaktigt installerad.
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
eller
Kontakta HP kundsupport eller en auktoriserad HP-leverantör.
INSTALLERA FÖRBR. MAT
Om du vill visa status, tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Två eller fler kassetter saknas.
Installera de kassetter som saknas.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen och därefter på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ha hjälp.
eller
Se Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial för mer information.
Inställning sparad
Ett menyval har sparats.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kalibrering…
Skrivaren kalibreras.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
KOD-CRC-FEL
Ett fel har uppstått under en uppgradering av den inbyggda programvaran.
1.

Installera om den inbyggda programvaran.

2.

Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

Kontrollerar pappersbana
Valsarna roteras för att eventuellt trassel ska lossna.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kontrollerar skrivare
Skrivaren utför ett internt test.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
KÖR RENGÖRINGSSIDA..
Skrivaren bearbetar rengöringssidan.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Laddar program X
växlar med
STÄNG EJ AV
Program och teckensnitt kan lagras i skrivarens filsystem och laddas in i RAM-minnet när skrivaren slås på. Numret X anger ett ordningsnummer för det aktuella programmet som hämtas.
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
MATA <TYP> <STORLEK> MANUELLT
växlar med
Om du vill använda ett annat fack trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Det finns inget material i fack 1 och en utskrift kräver material av en typ och storlek som finns i ett annat fack.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att skriva ut från ett annat fack. Se Konfigurera fack för mer information.
eller
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
MATA <TYP> <STORLEK> MANUELLT
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Det finns material i fack 1, men utskriften kräver material av en typ och storlek som inte finns.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att skriva ut från facket.
eller
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
eller
Se Konfigurera fack för mer information.
MATA <TYP> <STORLEK> MANUELLT
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Fack 1 är tomt och inget annat fack är tillgängligt.
Ladda material i fack 1 och tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.
Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du behöver hjälp.
eller
Se Konfigurera fack för mer information.
MATA IN PAPPER FRÅN UTMATNINGSBUNTEN MANUELLT
växlar med
Tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill skriva andra sidan
Den första sidan i ett manuellt dubbelsidigt utskriftsjobb har skrivits ut och skrivaren är pausad tills utskriftsbunten matas in igen.
Ta upp bunten ur utmatningsfacket och lägg tillbaka den i fack 1 för att skriva ut den andra sidan. Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta. Se Manuell dubbelsidig utskrift för mer information.
MINNESTESTFEL, BYT DIMM 1
DIMM-kortet är skadat.
Installera ett kompatibelt DIMM-kort. Se Arbeta med minne.
OTILLRÄCKLIGT MINNE FÖR ATT LADDA TECKENSNITT/DATA
Det här meddelandet och namnet på lagringsenheten visas om vartannat. Det finns inte tillräckligt med minne på lagringsenheten för att du ska kunna läsa teckensnitten eller andra data.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen om du vill fortsätta att skriva ut utan informationen.
Du kan lösa problemet genom att öka mängden minne för enheten. Tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen om du vill ha mer information.
PAPPER HAR FASTNAT, FRÄMRE LUCKA
växlar med
Om du vill ha hjälp, tryck på HP 3000 3600 3800 question Meddelanden på kontrollpanelen
Ett ark har fastnat i pappersbanan.
Öppna den främre luckan och åtgärda trasslet.
Paus
växlar med
Om du vill återgå till Redo trycker du på knappen STOPP
Skrivaren är i pausläge.
Tryck på Stopp för att fortsätta utskriften.
RADERING AV SKIVA X% SLUTFÖRD
växlar med
STÄNG EJ AV
Minnesdisken raderas. Den här processen kan ta upp till en timme. Under den tiden kan du inte skriva ut.
Stäng inte av skrivaren. Vänta tills processen är klar.
Skrivaren startar automatiskt om i slutet av raderingsprocessen.
RAMDISK-FILSYSTEMET ÄR FULLT
växlar med
Redo
Om du vill rensa trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Skrivaren tog emot ett PJL-filsystemkommando som försökte lagra något på filsystemet, men det lyckades inte eftersom systemet är fullt.
1.

Använd programvaran HP Web JetAdmin för att ta bort filer från RAM-diskens minne och försök igen.

2.

Om du vill ta bort meddelandet från fönstret trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

Se HP Web Jetadmin för mer information.
RAMDISK X Initieras
växlar med
STÄNG EJ AV
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Den nya RAM-disken som installerats i kortplats X håller på att initieras.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
RAMDISK-ÅTGÄRDEN MISSLYCKADES
växlar med
Redo
Om du vill rensa trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Skrivaren tog emot ett PJL-filsystemkommando som försökte att utföra en ologisk åtgärd (exempelvis att ladda ner en fil till en katalog som inte finns).
1.

Utskriften kan fortsätta.

2.

Om du vill ta bort meddelandet från fönstret trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

3.

Om meddelandet visas igen kan det bero på att ett problem har uppstått med programmet.

RAMDISK ÄR SKRIVSKYDDAD
växlar med
Redo
Om du vill rensa trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Filsystemet är skyddat så att inga nya filer kan skrivas på den.
1.

Om du vill aktivera skrivning till RAM-diskens minne, deaktiverar du skrivskyddet med hjälp av HP Web Jetadmin.

2.

Om du vill ta bort meddelandet från fönstret trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

Se HP Web Jetadmin för mer information.
RENGÖRING AV SKIVA X% SLUTFÖRD
växlar med
STÄNG EJ AV
Minnesdisken rengörs. Den här processen kan ta upp till en timme. Under den tiden kan du inte skriva ut.
Stäng inte av skrivaren. Vänta tills processen är klar.
Skrivaren startar automatiskt om i slutet rengöringsprocessen.
Rensa pappersbana
Trassel har uppstått i skrivaren eller så har något material placerats på fel sätt. Skrivaren försöker mata ut dessa sidor automatiskt.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
RFU-INMATNINGSFEL
Ett fel har uppstått under en uppgradering av den inbyggda programvaran.
1.

Installera om den inbyggda programvaran.

2.

Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

Rotera<FÄRG> motor
växlar med
Om du vill avsluta trycker du på knappen STOPP
Ett komponenttest pågår. Komponenten som har valts är <färg> Patronmotor.
Tryck på Stopp om du vill stoppa testet.
Roterar motor
växlar med
Om du vill avsluta trycker du på knappen STOPP
Skrivaren testar en bildskärm.
Tryck på Stopp om du vill stoppa testet.
Skapar…RENGÖRINGSSIDA
Skrivaren håller på att skapa en rengöringssida. Skrivaren återgår till läget Redo när rengöringssidan har skrivits ut.
1.

Lägg rengöringsarket i fack 1.

2.

Tryck på Meny.

3.

Markera UTSKRIFTSKVALITET och tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

4.

Markera BEARBETA RENGÖRINGSSIDA och tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

Skicka om uppgradering
Uppgraderingen av den inbyggda programvaran lyckades inte.
Försök uppgradera igen.
Skriver ut…ANVÄNDNINGSSIDA
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Skrivaren genererar användningssidan. Skrivaren återgår till onlineläget Redo när sidan har skrivits ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut…DEMOSIDA
Skrivaren genererar demosidan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut… DIAGNOSSIDA
Diagnossidan genereras Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut… FILKATALOG
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Skrivaren genererar katalogsidan för masslagring. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut… HÄNDELSELOGG
Skrivaren genererar händelseloggsidan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut…KONFIGURATION
Skrivaren genererar konfigurationssidan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut…MENYKARTA
Skrivaren genererar en karta över skrivarens menyer. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut…PQ felsökning
Skrivaren genererar sidor för felsökning av utskriftskvalitet. Skrivaren återgår till läget Redo när sidorna har skrivits ut.
Följ anvisningarna på sidorna.
Skriver ut…REGISTRERINGSSIDA
Skrivaren genererar registreringssidan. Skrivaren återgår till menyn STÄLL IN REGISTRERING när sidan har skrivits ut.
Följ anvisningarna på sidorna.
Skriver ut… RGB-EXEMPEL
Sidan med RGB-exempel genereras. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut… Status för förbr. matr.
Skrivaren genererar sidan med förbrukningsmaterialens status. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut… TECKENSNITTSLISTA
Skrivaren genererar PCL- eller PS- teckensnittslistan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan har skrivits ut.
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
STÄNG ÖVRE LUCKA OCH FRAMLUCKA
Den övre och främre luckan måste vara stängd.
Stäng den övre luckan och den främre luckan
SÄTT IN ELLER STÄNG FACK XX
Ett fack är öppet och skrivaren försöker skriva ut från ett annat fack.
Stäng facket så att utskriften kan fortsätta.
TA BORT ALLA TONERKASSETTER
växlar med
Om du vill avsluta trycker du på knappen STOPP
Skrivaren utför ett komponenttest.
Ta bort alla tonerkassetter.
När diagnostiken är klar, återinstallera alla tonerkassetter.
TA BORT MINST EN TONERKASSETT
växlar med
Om du vill avsluta trycker du på knappen STOPP
Skrivaren utför ett deaktiveringstest för kassett eller ett komponenttest.
Ta bort endast en tonerkassett.
När testet är klart, återinstallera tonerkassetten.
Tar emot uppgradering
Uppgradering av maskinvara pågår.
Stäng inte av skrivaren innan den återgår till Redo.
Tömmer händelselogg
Det här meddelandet visas medan händelseloggen rensas. Skrivaren återgår därefter till menyn SERVICE.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
USB-lagring <X> fungerar inte
Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
USB-lagringsenheten fungerar inte.
Byt ut USB-lagringsenheten.
USB-lagring <X> initieras
Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
USB-lagringsenheten initieras.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
USB-LAGRINGSFILSYSTEMET ÄR FULLT
växlar med
Redo
Om du vill rensa trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Skrivaren tog emot ett PJL-filsystemkommando som försökte att lagra något på filsystemet, men det lyckades inte eftersom systemet är fullt.
1.

Ta bort filer från lagringsenheten med hjälp av programmet HP Web Jetadmin och försök på nytt.

2.

Om du vill ta bort meddelandet från fönstret trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

Se HP Web Jetadmin för mer information.
USB-LAGRINGSÅTGÄRDEN MISSLYCKADES
växlar med
Redo
Om du vill rensa trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Skrivaren tog emot ett PJL-filsystemkommando som försökte utföra en ologisk åtgärd (t.ex. att ladda ner en fil till en katalog som inte finns).
1.

Utskriften kan fortsätta.

2.

Om du vill ta bort meddelandet från fönstret trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen.

3.

Om meddelandet visas igen kan det bero på att ett problem har uppstått i programmet.

USB-LAGRING X BORTTAGEN
Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
USB-lagringstillbehöret togs bort när skrivaren var påslagen.
1.

Stäng av skrivaren.

2.

Om du vill fortsätta att använda USB-lagringstillbehöret, installerar du om det.

3.

Slå på skrivaren.

USB-LAGRING ÄR SKRIVSKYDDAD
växlar med
Redo
Om du vill rensa trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.
Filsystemet är skyddat så att inga nya filer kan skrivas på den.
1.

Om du vill aktivera skrivning till lagringsenheten, deaktiverar du skrivskyddet med hjälp av HP Web Jetadmin.

2.

Du kan ta bort meddelandet från teckenfönstret genom att stänga av skrivaren och sedan slå på den igen.

Se HP Web Jetadmin för mer information.
Utför…PAPPERSBANETEST
Test av pappersbanan görs.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Utför uppgradering
Uppgradering av maskinvara pågår.
Ingen åtgärd behöver vidtas. Stäng inte av skrivaren.
UTSKRIFT AVBRÖTS
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Det här meddelandet visas när ett Skriv ut/stoppa-test görs och tiden går ut.
Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.
VALD TYP EJ TILLGÄNGLIG
växlar med
Om du vill fortsätta trycker du på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen
Skrivaren fick en begäran om en typ som inte finns i skrivaren. Utskriften avbryts och inga sidor skrivs ut.
1.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Meddelanden på kontrollpanelen för att fortsätta.

2.

Försök med en annan drivrutin.

HP 3000 3600 3800 note Meddelanden på kontrollpanelen OBS!

För skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien måste du använda den drivrutin som är avsedd för just dessa skrivare.

Viloläge på
Skrivaren är i viloläge. Viloläget stängs av när du trycker på en knapp eller data tas emot.
Ingen åtgärd behöver vidtas. Skrivaren går automatiskt ur viloläget.
Återställer…
Skrivaren återställer inställningarna.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Återställer leveransinställningarna.
Skrivaren återställer leveransinställningarna.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
ÅTGÄRD F.N. INTE TILLGÄNGLIG I FACK X
växlar med
Fack får inte vara ALLA/VALFRI EGEN
Du försöker ange duplexregistrering för ett fack som har konfigurerats för ALLA STORLEKAR eller VALFRI EGEN. Duplexregistrering är inte tillgängligt när fackstorleken är inställd till någon av dessa inställningar.
Ändra storleksinställningen för facket.
Åtkomst nekad MENYER LÅSTA
Skrivaradministratören har aktiverat säkerhetsmekanismen på kontrollpanelen. Det innebär att du inte kan ändra inställningarna på kontrollpanelen. Meddelandet försvinner efter några sekunder och skrivaren återgår till läget Redo eller UPPTAGEN.
Be skrivarens administratör om hjälp med att ändra inställningarna.
Äkta HP-förbrukningsmaterial installerat
En ny HP-tonerkassett har installerats. Skrivaren återgår till läget Redo efter cirka 10 sekunder.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
ÄKTA HP FÖRBRUKNINGSMATERIAL UTFORMAT FÖR <PROD>
växlar med
Redo
Det här förbrukningsmaterialet från HP är inte anpassat för den här skrivaren. Du kan skriva ut med förbrukningsmaterialet, men utskriftskvaliteten kan försämras.
Ersätt förbrukningsmaterialet med godkänt HP-förbrukningsmaterial som har utformats för just den här skrivaren.
ÖVRE STANDARDFACK FULLT
växlar med
Ta bort allt papper från fack
Utmatningsfacket är fullt. Utskriften kan inte fortsätta.
Töm utmatningsfacket. När du har gjort fortsätter utskriften automatiskt.
HP 3000 3600 3800 Meddelanden på kontrollpanelen