Lösa problem med Mac OS v9.x

Lösa problem med Mac OS v9.x


HP 3000 3600 3800 note Lösa problem med Mac OS v9.x OBS!

Mac OS V9.x kan bara användas med skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.

HP 3000 3600 3800 note Lösa problem med Mac OS v9.x OBS!

Använd Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg för skrivare) när du vill konfigurera inställningar för USB- och IP-utskrift. Skrivaren visas inte i Väljaren.

Skrivarens namn eller IP-adress visas inte i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).
Orsak
Åtgärd
Skrivaren kanske inte är redo.
Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna, skrivaren är på och Redo-lampan lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Risken finns att du väljer fel anslutningstyp.
Se till att Skrivare (USB) eller Skrivare (LPR) har valts i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare), beroende på anslutningstyp.
Fel skrivarnamn eller IP-adress används.
Du kontrollerar skrivarens namn eller IP-adress genom att skriva ut en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress på konfigurationssidan stämmer överens med de som finns i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.
Ersätt gränssnittskabeln med en kabel av hög kvalitet.

PPD-filen finns inte i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).
Orsak
Åtgärd
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.
Se till att PPD-filen för skrivarmodellen är i följande mapp på hårddisken: System folder/Extensions/Printer Descriptions. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.
PPD-filen är förstörd.
Ta bort PPD-filen från hårddisken: System folder/Extensions/Printer Descriptions. Installera om programmet. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.

Inget utskriftsjobb skickades till skrivaren.
Orsak
Åtgärd
Utskriftskön kanske är stoppad.
Starta om utskriftskön: Välj skrivarikonen på skrivbordet, öppna menyn Skriv ut i menyfältet högst upp och klicka sedan på Påbörja utskriftskö.
Fel skrivarnamn eller IP-adress används.
Du kontrollerar skrivarens namn eller IP-adress genom att skriva ut en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress på konfigurationssidan stämmer överens med de som finns i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).
Det kan hända att skrivaren inte är klar.
Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna, skrivaren är på och Redo-lampan lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.
Ersätt gränssnittskabeln med en kabel av hög kvalitet.

Du kan inte använda datorn medan en utskrift pågår.
Orsak
Åtgärd
Bakgrundsutskrift har inte valts.
För LaserWriter 8.6 och senare: Slå på bakgrundsutskrift genom att välja Skriv ut skrivbordet på menyn Arkiv och klicka sedan på Bakgrundsutskrift i snabbmenyn.

En inkapslad PostScript-fil (EPS) skrivs ut med felaktiga teckensnitt.
Orsak
Åtgärd
Det här problemet uppstår med vissa program.

Skicka filen i ASCII-format istället för binär kod.

Försök att ladda ned teckensnitten som finns i EPS-filen till skrivaren innan du skriver ut.

Dokumentet skrivs inte ut med teckensnitten New York, Geneva eller Monaco.
Orsak
Åtgärd
Skrivaren kanske ersätter teckensnitt.
Välj Alternativ i dialogrutan Utskriftsformat för att ta bort ersättningsteckensnitt.

Det går inte att skriva ut från ett USB-kort från tredje part.
Orsak
Åtgärd
Det här felet uppstår när programvaran för USB-skrivare inte är installerad.
När du lägger till ett USB-kort från tredje part kan du eventuellt behöva Apples supportprogramvara för USB-adapterkort. Den senaste versionen av den här programvaran finns på Apples webbplats.

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel visas den inte i Desktop Printer Utility eller Apple Systemprofiler efter att drivrutin har valts.
Orsak
Åtgärd
Det här problemet orsakas antingen av programmet eller hårdvaran.
Felsökning för programvaran

Se till att din Macintosh stöder USB och har rätt USB-programvara från Apple.

Kontrollera att Macintosh-operativsystemet är Mac OS v9.1 eller senare.

HP 3000 3600 3800 note Lösa problem med Mac OS v9.x OBS!

Macintosh-systemen iMac och Blue G3 uppfyller alla krav för att kunna kopplas till en USB-enhet.

Felsökning för hårdvaran

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten.

Kontrollera att du använder rätt höghastighetskabel för USB.

Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan som drar ström. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.

Kontrollera om det finns mer än två USB-nav utan strömförsörjning i rad i kedjan. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.

HP 3000 3600 3800 note Lösa problem med Mac OS v9.x OBS!

Tangentbordet för iMac är ett USB-nav utan strömförsörjning.

HP 3000 3600 3800 Lösa problem med Mac OS v9.x