Macintosh-problem

Macintosh-problem


Det här avsnittet beskriver problem som kan uppstå vid användning av Mac OS v9.x och Mac OS X.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Macintosh-problem