Felsökningsinformationssidor

Felsökningsinformationssidor


Från skrivarens kontrollpanel kan du skriva ut sidor som hjälper dig att felsöka skrivarproblem.


Sida
Beskrivning
Sida för test av pappersbana
Med sidan för test av pappersbanan kan du testa skrivarens pappershanteringsfunktioner. Du anger vilken pappersbana du vill testa genom att markera källa och andra tillgängliga alternativ.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera DIAGNOSTIK och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera PAPPERSBANETEST och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

Meddelandet Utför…PAPPERSBANETEST visas i teckenfönstret tills testet av pappersbanan är klart. Skrivaren återgår till läget Redo när testsidan har skrivits ut.
Registreringssida
Registreringssidan skriver ut en horisontell pil och en vertikal pil som visar hur långt från mitten en bild kan skrivas ut på sidan. Ställ in registreringsvärdena för ett fack så att bilder på fram- och baksidan av en sida blir centrerad. Genom att ställa in registreringen kan du även ställa in kant-till-kant-utskrift (utskrift görs ända ut till cirka 2 från kanten på papperet). Bildplaceringen varierar något från fack till fack. Utför registreringen för varje fack.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera STÄLL IN REGISTRERING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera KÄLLA och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor eller HP 3000 3600 3800 arrow up Felsökningsinformationssidor för att markera ett fack och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera SKRIV UT TESTSIDA och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

8.

Följ instruktionerna på den utskrivna sidan.

Händelselogg
Händelseloggen innehåller information om skrivarhändelser, bland annat papperstrassel, servicefel och andra skrivartillstånd.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera DIAGNOSTIK och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera SKRIV UT HÄNDELSELOGG och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

Meddelandet Skriver ut… HÄNDELSELOGG visas i teckenfönstret tills händelseloggen har skrivits ut. Skrivaren återgår till läget Redo när händelseloggen har skrivits ut.
Diagnossida
Den här sidan innehåller information om skrivarkalibrering, färgtäthet och andra inställningar.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera DIAGNOSTIK och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningsinformationssidor för att markera SKRIVER UT DIAGNOSSIDA och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningsinformationssidor.

Felsökningssida för utskriftskvalitet
Se Felsökningssidor om utskriftskvalitet.
HP 3000 3600 3800 Felsökningsinformationssidor