Problem med utskriftskvaliteten som beror på materialet

Problem med utskriftskvaliteten som beror på materialet


En del problem med utskriftskvaliteten beror på att fel typ av material används.

Använd material som uppfyller HP:s pappersspecifikationer. Se Materialstorlekar som kan användas.

Materialets yta är för slät. Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper. Se Materialstorlekar som kan användas.

Fukthalten är ojämn, för hög eller för låg. Använd material från ett annat paket eller från en oöppnad förpackning.

Vissa områden på materialet stöter bort tonern. Använd material från ett annat paket eller från en oöppnad förpackning.

Brevpapperet du använder är tryckt på grovt papper. Använd annat, slätare kopieringspapper. Om det här löser problemet bör du beställa papper som uppfyller kraven för den här skrivaren. Se Materialstorlekar som kan användas.

Papperet är för grovt. Använd annat, slätare kopieringspapper.

Inställningarna i drivrutinen är felaktiga. Information om hur du ändrar inställningen för materialtyp finns i Typ och storlek.

Det material du använder är för tungt för den materialtypsinställning du har valt. Tonern fastnar inte på materialet.

HP 3000 3600 3800 Problem med utskriftskvaliteten som beror på materialet