Felsökningssidor om utskriftskvalitet

Felsökningssidor om utskriftskvalitet


Använd de inbyggda sidorna för felsökning som hjälp att hitta och åtgärda problem med utskriftskvalitet.

1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningssidor om utskriftskvalitet för att markera DIAGNOSTIK och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningssidor om utskriftskvalitet.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Felsökningssidor om utskriftskvalitet för att markera FELSÖKNING UTSKRIFTS­KVALITET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Felsökningssidor om utskriftskvalitet så skrivs sidorna ut.

Skrivaren återgår till läget Redo när sidan om utskriftskvalitet har skrivits ut. Om sidorna visar att det är problem med utskriftskvaliteten, kalibrerar du skrivaren. Se Kalibrera skrivaren. Om felet inte försvinner, går du till webbsidan för den skrivare du använder:

www.hp.com/go/printquality/clj3000

www.hp.com/go/printquality/clj3800

HP 3000 3600 3800 Felsökningssidor om utskriftskvalitet