Bristande utskriftskvalitet som har att göra med trassel

Bristande utskriftskvalitet som har att göra med trassel


Se till att inga pappersbitar finns kvar på pappersbanan. Se Åtgärda trassel.

Skriv ut två eller tre sidor för att rengöra skrivaren om den nyligen har haft papperstrassel.

Om arken inte passerar genom fixeringsenheten kan bilddefekter uppstå på efterföljande dokument. Skriv ut två eller tre sidor för att rengöra skrivaren. Kvarstår problemet går du till Felsökningssidor om utskriftskvalitet.

HP 3000 3600 3800 Bristande utskriftskvalitet som har att göra med trassel