Checklista för grundläggande felsökning

Checklista för grundläggande felsökning


Om det uppstår problem med skrivaren kan följande checklista vara till hjälp när du söker efter orsaken:

Får skrivaren ström?

Är skrivaren påslagen?

Är skrivaren i läget Redo ?

Är alla nödvändiga kablar anslutna?

Visas några meddelanden på kontrollpanelen?

Är äkta HP-förbrukningsmaterial installerat?

Installerades tonerkassetterna på rätt sätt? Togs remsan på kassetten bort?

Mer information om installation och inställningar finns i introduktionshandboken till skrivaren.

Om du inte hittar lösningar på skrivarproblemen i den här handboken, går du till någon av följande webbplatser:

Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/support/clj3000

Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/support/clj3600

Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/support/clj3800

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Checklista för grundläggande felsökning