Åtgärda trassel

Åtgärda trassel


Procedurerna i följande avsnitt motsvarar ett meddelande om trassel som kan visas på kontrollpanelen.

Trassel i fack 1
1.

Ta bort materialet från facket.

HP 3000 3600 3800 as jm02 Åtgärda trassel

2.

Ta tag i båda hörnen av arket som har fastnat och dra ut det.

HP 3000 3600 3800 as jm03 Åtgärda trassel

3.

Lägg bunten i fack 1.

HP 3000 3600 3800 as jm04 Åtgärda trassel

4.

Kontrollera att pappersledarna ligger mot bunten utan att papperet böjs och att pappersmängden inte överstiger fyllnadshakarna.

HP 3000 3600 3800 as jm05 Åtgärda trassel

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Åtgärda trassel för att fortsätta utskriften.

Trassel i fack 2 eller fack 3
1.

Om du har installerat extrafacket 3 drar du ut det och ställer det på ett plant underlag. Om arket som har fastnat syns, tar du bort det.

HP 3000 3600 3800 as jm17 Åtgärda trassel

2.

Om arket inte syns kan du titta in genom facköppningen. Ta bort allt material som har fastnat.

3.

Dra ut fack 2 och ställ det på en plan yta.

HP 3000 3600 3800 as jm10 Åtgärda trassel

4.

Om arket som har fastnat syns, tar du bort det.

HP 3000 3600 3800 as jm09 Åtgärda trassel

5.

Om arket inte syns kan du titta in genom facköppningen. Ta bort allt material som har fastnat.

HP 3000 3600 3800 as jm11 Åtgärda trassel

6.

Sätt tillbaka fack 2 och extrafacket 3.

HP 3000 3600 3800 as jm12 Åtgärda trassel

HP 3000 3600 3800 note Åtgärda trassel OBS!

Använd fack 1 när du skriver ut på tyngre papper. Se Skriva ut på specialmaterial för mer information.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Åtgärda trassel för att fortsätta utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Åtgärda trassel OBS!

När du skriver ut från fack 2, fortsätter utskriften automatiskt.

Trassel vid fixeringsenheten (övre lucka)
1.

Öppna den övre luckan.

HP 3000 3600 3800 as fs01 Åtgärda trassel

2.

Om arket som har fastnat syns, tar du bort det och stänger den övre luckan.

HP 3000 3600 3800 as jm20 Åtgärda trassel

3.

Stäng av skrivaren om papperet inte är synligt.

HP 3000 3600 3800 as pp02 Åtgärda trassel

HP 3000 3600 3800 warning Åtgärda trassel VARNING!

Fixeringsenheten är varm. Vänta 10 minuter innan du fortsätter.

4.

Lägg tummarna på fixeringsenhetens hakar, tryck ihop hakarna och dra uppåt för att lossa fixeringsenheten.

HP 3000 3600 3800 as fs04 Åtgärda trassel

5.

Lyft slutarluckan på fixeringsenheten.

HP 3000 3600 3800 caution Åtgärda trassel VIKTIGT

Öppna inte slutarluckan medan fixeringsenheten är kvar i skrivaren.

HP 3000 3600 3800 as jm21 Åtgärda trassel

6.

Ta bort alla ark som har fastnat.

HP 3000 3600 3800 note Åtgärda trassel OBS!

Om papperet går sönder måste du se till att få bort alla bitar från skrivaren innan du fortsätter att skriva ut.

HP 3000 3600 3800 as jm22 Åtgärda trassel

7.

Håll fixeringsenheten i hakarna och tryck sedan in båda sidorna av fixeringsenheten i skrivaren. Tryck på fixeringsenheten tills den fastnar. (Då hörs ett klickljud.)

HP 3000 3600 3800 as fs03 Åtgärda trassel

8.

Stäng den övre luckan och slå på skrivaren.

HP 3000 3600 3800 as fs08 Åtgärda trassel

Trassel bakom luckan på framsidan
1.

Öppna den främre luckan.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Åtgärda trassel

HP 3000 3600 3800 caution Åtgärda trassel VIKTIGT

Ställ ingenting på överföringsenheten. Rör inte ovansidan av överföringsenheten eller kontakterna på vänster sida av överföringsenheten.

HP 3000 3600 3800 note Åtgärda trassel OBS!

Om papperet går sönder måste du se till att få bort alla bitar från skrivaren innan du fortsätter att skriva ut.

2.

Ta bort allt material som syns.

HP 3000 3600 3800 as jm26 Åtgärda trassel

3.

Leta upp de gröna klämmorna på registreringsplattan, nedanför den understa tonerkassetten.

HP 3000 3600 3800 as jm27 Åtgärda trassel

4.

Tryck ihop klämmorna och lyft ur registreringsplattan. Ta bort allt material som har fastnat och sätt sedan tillbaka registreringsplattan i låst läge.

HP 3000 3600 3800 as jm28 Åtgärda trassel

HP 3000 3600 3800 note Åtgärda trassel OBS!

Om papperet går sönder måste du se till att få bort alla bitar från skrivaren innan du fortsätter att skriva ut.

5.

Stäng den främre luckan.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Åtgärda trassel

Trassel i duplexbanan
HP 3000 3600 3800 note Åtgärda trassel OBS!

Detta fel kan endast inträffa på modeller som har automatisk dubbelsidig utskrift.

1.

Stäng av skrivaren och öppna den övre luckan.

Ta bort allt material som syns.

HP 3000 3600 3800 as jm20 Åtgärda trassel

2.

Öppna den främre luckan.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Åtgärda trassel

3.

Rotera överföringsenheten uppåt och bort från den främre luckan.

HP 3000 3600 3800 as jm23 Åtgärda trassel

4.

Ta bort allt material som har fastnat under överföringsenheten.

HP 3000 3600 3800 as jm24 Åtgärda trassel

5.

Leta upp de gröna klämmorna på registreringsplattan, nedanför den understa tonerkassetten.

HP 3000 3600 3800 as jm27 Åtgärda trassel

6.

Tryck ihop klämmorna och lyft ur registreringsplattan. Ta bort allt material som har fastnat och sätt sedan tillbaka registreringsplattan i låst läge.

HP 3000 3600 3800 as jm28 Åtgärda trassel

HP 3000 3600 3800 note Åtgärda trassel OBS!

Om papperet går sönder måste du se till att få bort alla bitar från skrivaren innan du fortsätter att skriva ut.

7.

Stäng den främre luckan och slå på skrivaren.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Åtgärda trassel

HP 3000 3600 3800 Åtgärda trassel