Menyn Pappershantering

Menyn Pappershantering


Använd menyn PAPPERSHANTERING för att konfigurera fack efter storlek och typ.

HP 3000 3600 3800 note Menyn Pappershantering OBS!

Använd den här menyn innan du skriver ut för första gången, så att facken blir rätt konfigurerade.


Menyalternativ
Värde
Beskrivning
FACK 1 STORLEK
En lista med tillgängliga storlekar visas.
Konfigurerar pappersstorleken för fack 1. Standardvärdet är ALLA STORLEKAR. I Materialstorlekar som kan användas finns en komplett lista över tillgängliga storlekar.
FACK 1 TYP
En lista med tillgängliga typer visas.
Konfigurerar papperstypen för fack 1. Standardvärdet är VALFRI TYP. I Materialstorlekar som kan användas finns en komplett lista över tillgängliga typer.
FACK 2 STORLEK
FACK 3 STORLEK
En lista med tillgängliga storlekar visas.
Konfigurerar pappersstorleken för fack 2 eller fack 3. Standardstorleken är Letter eller A4, beroende på land/region. I Materialstorlekar som kan användas finns en komplett lista över tillgängliga storlekar.
FACK 2 TYP
FACK 3 TYP
En lista med tillgängliga typer visas.
Konfigurerar papperstypen för fack 2 eller fack 3. Standardvärdet är NORMAL. I Materialstorlekar som kan användas finns en komplett lista över tillgängliga typer.
HP 3000 3600 3800 Menyn Pappershantering