Undermenyn Val för I/O

Undermenyn Val för I/O


Använd menyn Val för I/O när du vill konfigurera skrivarens I/O-alternativ.

Se Nätverkskonfiguration.


Menyalternativ
Värden
Beskrivning
I/O-TIMEOUT
5–300
Anger I/O-tidsutlösning i sekunder.
SIDBUFFRING
(Endast skrivare i (HP Color LaserJet 3600-serien)
AV
Anger om skrivare ska maximera prestanda eller minimera motorförslitningen medan den väntar på att information ska överföras. Välj om skrivaren använder USB eller Ethernet 10Base-T. Standardvärdet är AV.
PARALLELLA INDATA
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
HÖG HASTIGHET
AVANCERADE FUNKTIONER
Anger hastighet och andra alternativ för en parallellanslutning (tillval).
INBÄDDAD JETDIRECT
Godkända värden är:
TCP/IP
IPX/SPX
APPLETALK
DLC/LLC
SÄKER WEBB
DIAGNOSTIK
ÅTERSTÄLL SÄKERHET
LÄNKHASTIGHET
Konfigurerar HP Jetdirects inbäddade skrivarserver.
HP 3000 3600 3800 note Undermenyn Val för I/O OBS!

För skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien är det enda tillgängliga nätverksprotokollet TCP/IP.

EIO 1 JETDIRECT
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Värdena kan variera, beroende på vilken produkt som sitter på EIO-platsen.
Mer information finns i dokumentationen som medföljde EIO-enheten.
HP 3000 3600 3800 Undermenyn Val för I/O